ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI
Trang chủ : Phòng giáo dục thường xuyên sở

Lượt truy cập

 

 Giáo dục thường xuy^en

 
Lich thi Tin học, Ngoại ngữ năm 2016
Phòng thi, SBD của khóa thi Ngoại ngữ (YLE, Ket, Pet, Hoa Văn) tháng 11,12
Báo cáo tình hình hoạt động của các trung tâm, cơ sở dạy Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng sống đầu năm học 2015 - 2016
Mẫu phiếu đăng kí dự thi Tin học, Ngoại ngữ áp dụng từ 09/2015
Hướng dẫn việc đăng ký dự thi cho các khóa thi chứng chỉ Anh văn Cambridge trong tháng 10, 11 và 12 năm 2015
Danh sách, SBD thí sinh dự thi CC A,B,C khóa 05/04/2015
Danh sách, SBD thí sinh dự thi Cambridge (YLE) khóa 15/5/2015
Danh sách, SBD thí sinh dự thi Cambridge (K,P) khóa 16/5/2015
Danh sách, SBD thí sinh dự thi Cambridge (FCE) khóa 27/6/2015
Danh sách, SBD thí sinh dự thi Cambridge (YLE) khóa10,17/7/2015
Danh sách, SBD thí sinh dự thi Cambridge khóa 29/7 và 09/8
Danh sách, SBD thí sinh dự thi Cambridge khóa 16/8/2015
Danh sách, SBD thí sinh dự thi Cambridge khóa tháng 14/4/2015​.
Danh sách, SBD thí sinh dự thi khóa tháng 18 01 2015​.
Danh sách, SBD thí sinh dự thi khóa tháng 14,15/03/2015​.
Nội dung hướng dẫn tuyên truyền nội dung đổi mới căn bản toàn diện GDĐT tại các TT.HTCĐ và TT.VHTT-HTCĐ
Hội nghị tổng kết lĩnh vực HTCĐ năm học 2013-2014
Danh sách, SBD thí sinh dự thi Tin hoc theo đơn vị khóa tháng 4 2014​.
Danh sách, SBD thí sinh dự thi Tin hoc theo đơn vị khóa tháng 8 2014​.
​Danh sách, SBD thí sinh dự thi Anh văn A, B, C theo đơn vị khóa tháng 4 2014​.​
123