Thông báo kết quả điểm thi HSG cấp tỉnh vòng 2.

Lượt truy cập

 

 Tin tức - Sự kiện

 
Trung tâm VN033 – Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai tổ chức khóa thi chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế của Cambridge English. Tổng số thí sinh trong tháng 5 là 933 thí sinh. Xem tiếp...
Tổng hợp các Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016
Tổng hợp các văn bản luật bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016
Tổng kết Hội thi Hát-Múa sân trường cấp Tiểu học năm học 2015-2016
Hướng dẫn tổng kết hoạt động của lĩnh vực Học tập cộng đồng năm học 2015-2016
 

 Tin hoạt động giáo dục

 
Từ ngày 19/11/2015 đến ngày 27/11/2015, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 đã nhất trí thông qua 16 văn bản luật gồm: Bộ luật Hình sự; Bộ luật dân sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Bộ luật Tố tụng Dân sự; Luật Tố tụng hành chính; Bộ luật Hàng hải; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng; Luật Trưng cầu ý dân; Luật An toàn thông tin mạng; Luật Kế toán; Luật Khí tượng thủy văn; Luật Phí và lệ phí; Luật thống kê. Xem tiếp...
Tổ chức khóa thi chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế của Cambridge English (YLE) ngày 13/3/2016
Tổng kết công tác giảng dạy Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng sống (GDTX)Năm học 2014-2015
Nâng cao chất lượng học Tiếng Anh cho học sinh tiểu học
Tuần lễ hưởng ứng Học tập suốt đời năm 2015
 

 Văn bản mới

 
Trung ương
 • Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ
 • Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ
 • Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014
 • Công văn số 8591/BTC-QLCS ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính
 • Công văn số 2229/BHXH-CSYT ngày 25/6/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Bộ giáo dục đào tạo
 • Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017
 • Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục màm non, giáo dục Tiểu học, giáo dục Phổ ....
 • Quyết định của Bộ GD&ĐT ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016
 • Thông tư 25 quy định về triển khai các hệ thống thông tin
 • Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014-2015
 • Cơ quan Đảng và Nhà nước Đồng Nai
 • Kế hoạch số 5584/KH-UBND về thời gian năm học 2016-2017
 • Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016
 • Kế hoạch của UBND tỉnh về thời gian năm học 2015 - 2016
 • Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 23/01/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai
 • Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 29/7/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết
 • Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai
 • Quyết định số 01/QĐ-BCĐ của Sở GDĐT
 • Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT của Bộ GDĐT
 • Kế hoạch số 38/KH-SGDĐT của Sở GDĐT
 • Công văn số 616/SGDĐT-TCCB của Sở GDĐT
 • Báo cáo số 1895/BC-SGDĐT của Sở GDĐT
 • THÔNG BÁO
   

   Công trình giáo dục

   
   

   Di tích thắng cảnh