Thông báo kết quả điểm thi HSG cấp tỉnh vòng 2.

Lượt truy cập

 

 Tin tức - Sự kiện

 
Hỏi - Đáp về phương án thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017 Xem tiếp...
Những chính sách pháp luật nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2016
Đồng Nai đoạt 5 giải tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc
Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016
Trung tâm VN033 của Sở GĐĐT Đồng Nai trong năm học 2015-2016 đạt tỉ lệ tăng trưởng cao nhất trong tất cả các trung tâm được Cambridge English uỷ quyền tại Việt Nam.
 

 Tin hoạt động giáo dục

 
Để phục vụ cho công tác tổng kết Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2013-2016, từ ngày 09/8/2016 đến ngày 10/8/2016, Ban Điều hành Đề án đã tổ chức kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Xem tiếp...
Tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự và các văn bản luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo
Tổ chức khóa thi chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế của Cambridge English (YLE) ngày 13/3/2016
Tổng kết công tác giảng dạy Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng sống (GDTX)Năm học 2014-2015
Nâng cao chất lượng học Tiếng Anh cho học sinh tiểu học
 

 Văn bản mới

 
Trung ương
 • Tiểu chuẩn Quốc gia TCVN 3907:2011 Trường Mầm non - Yêu cầu thiết kế
 • Tiểu chuẩn Quốc gia TCVN 8793:2011 Trường Tiểu học - Yêu cầu thiết kế
 • Tiểu chuẩn Quốc gia TCVN 8794:2011 Trường Trung học - Yêu cầu thiết kế
 • Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
 • Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ
 • Bộ giáo dục đào tạo
 • CT_3031-BGDDT_Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017
 • Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017
 • Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục màm non, giáo dục Tiểu học, giáo dục Phổ ....
 • Quyết định của Bộ GD&ĐT ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016
 • Thông tư 25 quy định về triển khai các hệ thống thông tin
 • Cơ quan Đảng và Nhà nước Đồng Nai
 • CT_22-UBND_Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 cua ngành GDDT Đồng Nai
 • Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 14/07/2016 của HĐND tỉnh Đồng Nai
 • Kế hoạch số 5584/KH-UBND về thời gian năm học 2016-2017
 • Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016
 • Kế hoạch của UBND tỉnh về thời gian năm học 2015 - 2016
 • Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai
 • Công văn số 2527/SGDĐT-KHTC ngày 19/9/2016 của Sở GD&ĐT Đồng Nai
 • Công văn số 2451/SGDĐT-KHTC ngày 12/9/2016 của Sở GD&ĐT Đồng Nai
 • Công văn số 2149/SGDĐT-KHTC ngày 17/8/2016 của Sở GD&ĐT
 • Quyết định số 01/QĐ-BCĐ của Sở GDĐT
 • Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT của Bộ GDĐT
 • THÔNG BÁO
   

   Công trình giáo dục

   
   

   Di tích thắng cảnh