Google mở cửa trung tâm dữ liệu bí mật

Lượt truy cập

 

 Tin tức - Sự kiện

 
Kể từ ngày 01/01/2016 hàng loạt các luật quan trọng sẽ có hiệu lực thi hành như Luật bảo hiểm xã hội, Luật căn cước công dân, Luật hộ tịch, Luật tổ chức Chính Phủ, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương … sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành Xem tiếp...
Những chính sách pháp luật có hiệu lực trong tháng 12/2015 có liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm của chuyên gia Nhật Bản về xây dựng chương trình hoạt động của các trung tâm HTCĐ tại Đồng Nai
Trung tâm khảo thí được ủy quyền tại Đồng Nai (VN033) do Sở GDĐT Đồng Nai quản lý nhận giải thưởng của năm 2015 do Cambridge English trao tặng
Tập huấn về công tác tổ chức các hoạt động của Trung tâm VHTT-HTCĐ và trung tâm HTCĐ trên địa bàn tỉnh
 

 Tin hoạt động giáo dục

 
Trong năm học 2014-2015, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai tiếp tục kiện toàn công tác quản lý các trung tâm, cơ sở giảng dạy tin học, ngoại ngữ, kỹ năng sống trong tỉnh; nâng cao chất lượng giảng dạy; tổ chức nghiêm túc các kỳ thi cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ; cấp giấy phép hoạt động cho các đơn vị giảng dạy tin học, ngoại ngữ, kỹ năng sống mới và tái cấp phép cho các đơn vị cũ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong tỉnh. Xem tiếp...
Nâng cao chất lượng học Tiếng Anh cho học sinh tiểu học
Tuần lễ hưởng ứng Học tập suốt đời năm 2015
Tổ chức tập huấn phần mềm quản lý điểm, phần mềm hướng dẫn học viên ôn tập trên nền công nghệ thông tin
Tập huấn chuyên môn về phương pháp dạy Đọc – Viết tiếng Trung cho giáo viên của các trung tâm, cơ sở dạy tiếng Trung trong toàn tỉnh
 

 Văn bản mới

 
Trung ương
 • Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ
 • Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ
 • Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014
 • Công văn số 8591/BTC-QLCS ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính
 • Công văn số 2229/BHXH-CSYT ngày 25/6/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Bộ giáo dục đào tạo
 • Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục màm non, giáo dục Tiểu học, giáo dục Phổ ....
 • Quyết định của Bộ GD&ĐT ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016
 • Thông tư 25 quy định về triển khai các hệ thống thông tin
 • Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014-2015
 • Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 9/7/2014
 • Cơ quan Đảng và Nhà nước Đồng Nai
 • Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016
 • Kế hoạch của UBND tỉnh về thời gian năm học 2015 - 2016
 • Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 23/01/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai
 • Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 29/7/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết
 • Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai
 • Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai
 • Công văn số 93/SGDĐT-TCCB ngày 13/01/2016 của Sở GDĐT
 • Quyết định số 874/QĐ-SGDĐT ngày 15/10/2015 của Sở GDĐT
 • Quyết định số 749/QĐ-SGDĐT ngày 25/8/2015 của Sở GDĐT
 • Quyết định số 717/QĐ-SGDĐT ngày 14/8/2015 của Sở GDĐT
 • Báo cáo số 1895/BC-SGDĐT ngày 10/8/2015 của Sở GDĐT
 • THÔNG BÁO
   

   Công trình giáo dục

   
   

   Di tích thắng cảnh