Thông báo kết quả điểm thi HSG cấp tỉnh vòng 2.

Lượt truy cập

 

 Tin tức - Sự kiện

 
Trong Tuần III – Tháng 9/2017, Giáo dục Đồng Nai có một số thông tin liên quan nổi bật như sau: Xem tiếp...
Điểm tin Giáo dục Đồng Nai Tuần II – Tháng 9/2017
Điểm tin Giáo dục Đồng Nai Tuần I – Tháng 9/2017
Lễ trao Quyết định điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các trường THPT, Quyết định công nhận Giám đốc trung tâm cho một số đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT
Điểm tin Giáo dục Đồng Nai Tuần thứ IV – Tháng 8/2017
 

 Tin hoạt động giáo dục

 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI TRONG 5 NĂM QUA (2012 – 2017) Kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên (gọi chung là cơ sở giáo dục) bao gồm 2 hoạt động chính: Hoạt động tự đánh giá và Hoạt động đánh giá ngoài: Xem tiếp...
Công tác bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ cán bộ quản lí cơ sở giáo dục và giáo viên Tiểu học Hè 2017
Hội Nghị Tổng kết giáo dục Tiểu học năm học 2016 – 2017
Lễ Tuyên dương Giáo viên, Học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi, hội thi năm học 2016 – 2017
Khai mạc Thành công Hội thao Giáo dục quốc phòng an ninh học sinh THPT lần thứ VII năm 2017
 

 Văn bản mới

 
Trung ương
 • Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng chính phủ
 • Quyết định 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng chính phủ
 • Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính
 • Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ
 • Bộ giáo dục đào tạo
 • Quyết định số 2161/QĐ-BGDDT ngày 26/6/2017 của Bộ GD&ĐT về phát triển bềnh vững lĩnh vực GD&ĐT
 • Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017
 • Quyết định số 2071/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai ngày 16/6/2017 về thời gian năm học 2017-2018
 • Thông tư số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính
 • CT_3031-BGDDT_Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017
 • Cơ quan Đảng và Nhà nước Đồng Nai
 • Kế hoạch số 9045/KH-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện mục tiêu phát triển
 • Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về nhiệm vụ chủ yếu năm học
 • Kế hoạch số 6677/KH-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về thời gian năm học 2017-2018
 • Chỉ thị số 04/CT-UBT ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai
 • Quyết định 4508/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai
 • Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai
 • Kế hoạch số 2630/KH-SGDĐT ngày 14/9/2017 của Sở GA&ĐT về Triển khai thực hiện mục tiêu
 • ​Kế hoạch số 2526/KH-SGDĐT ngày 31/8/2017 của Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện nhiệm
 • Kế hoạch số 2017/KH-SGDĐT ngày 13/7/2017 của Sở GD&ĐT về Thời gian năm học 2017-2018
 • Công văn số 1408/SGDĐT-KHTC ngày 19/5/2017 của Sở GD&ĐT Đồng Nai
 • Hướng dẫn số 90/HD-SGDĐT ngày 13/01/2017 của Sở GD&ĐT Đồng Nai
 • THÔNG BÁO
   

   Công trình giáo dục

   
   

   Di tích thắng cảnh