Thông báo kết quả điểm thi HSG cấp tỉnh vòng 2.

Lượt truy cập

 

 Tin tức - Sự kiện

 
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 4933/BGDĐT-GDTH ngày 04/10/2016 về việc triển khai tập huấn đánh giá học sinh tiểu học. Xem tiếp...
Phương hướng công tác giảng dạy Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng sống (GDTX) năm học 2016-2017
Tổng kết công tác giảng dạy Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng sống (GDTX) năm học 2015 - 2016
Kết quả triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) của ngành giáo dục và Đào tạo Đồng Nai
Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp học Mầm non
 

 Tin hoạt động giáo dục

 
Sáng ngày 23 tháng 9 năm 2016, tại Văn miếu Trấn Biên, Sở GD-ÐT tổ chức lễ báo công, tuyên dương 30 nhóm tác giả là giáo viên và 546 học sinh đoạt giải quốc gia năm học 2015-2016 như: Thi tìm hiểu kiến thức liên môn, dạy học theo chủ đề tích hợp, thi học sinh giỏi các môn văn hóa, thi khoa học kỹ thuật, Hội khỏe phù đổng…. Xem tiếp...
Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
Tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự và các văn bản luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo
Tổ chức khóa thi chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế của Cambridge English (YLE) ngày 13/3/2016
Tổng kết công tác giảng dạy Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng sống (GDTX)Năm học 2014-2015
 

 Văn bản mới

 
Trung ương
 • Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ
 • Tiểu chuẩn Quốc gia TCVN 3907:2011 Trường Mầm non - Yêu cầu thiết kế
 • Tiểu chuẩn Quốc gia TCVN 8793:2011 Trường Tiểu học - Yêu cầu thiết kế
 • Tiểu chuẩn Quốc gia TCVN 8794:2011 Trường Trung học - Yêu cầu thiết kế
 • Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
 • Bộ giáo dục đào tạo
 • CT_3031-BGDDT_Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017
 • Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017
 • Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục màm non, giáo dục Tiểu học, giáo dục Phổ ....
 • Quyết định của Bộ GD&ĐT ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016
 • Thông tư 25 quy định về triển khai các hệ thống thông tin
 • Cơ quan Đảng và Nhà nước Đồng Nai
 • Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai
 • Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai
 • CT_22-UBND_Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 cua ngành GDDT Đồng Nai
 • Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 14/07/2016 của HĐND tỉnh Đồng Nai
 • Kế hoạch số 5584/KH-UBND về thời gian năm học 2016-2017
 • Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai
 • Báo cáo số 1901/BC-SGDĐT ngày 22/07/2016 của Sở GDĐT
 • Công văn số 1735/HD-SGDĐT ngày 05/7/2016 của Sở GD&ĐT Đồng Nai
 • Hướng dẫn liên Sở số 2712/HDLS-SGDĐT-STC-SLĐTBXH ngày 29/9/2016 của liên Sở
 • Hướng dẫn liên Sở số 2267/HD-SGDĐT-SNV-STC ngày 30/9/2014 của liên Sở
 • KH_2555-SGDDT_Triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017
 • THÔNG BÁO
   

   Công trình giáo dục

   
   

   Di tích thắng cảnh