Thông báo kết quả điểm thi HSG cấp tỉnh vòng 2.

Lượt truy cập

 

 Tin tức - Sự kiện

 
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với Giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thi Hát - Múa sân trường (HMST) theo kế hoạch tại Công văn số 97 /SGDĐT-GDTH ngày 14/01/2016. Đây là lần thứ hai Sở tổ chức Hội thi HMST cấp tỉnh trong thời gian 15 năm thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng nền nếp Hát - Múa sân trường trong các trường tiểu học từ năm học 2001-2002. Xem tiếp...
Hướng dẫn tổng kết hoạt động của lĩnh vực Học tập cộng đồng năm học 2015-2016
Triển khai thực hiện Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT về việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016 – 2020” trong trường phổ thông và TTGDTX trên địa bàn tỉnh.
Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh trường phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh năm 2016
 

 Tin hoạt động giáo dục

 
Từ ngày 19/11/2015 đến ngày 27/11/2015, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 đã nhất trí thông qua 16 văn bản luật gồm: Bộ luật Hình sự; Bộ luật dân sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Bộ luật Tố tụng Dân sự; Luật Tố tụng hành chính; Bộ luật Hàng hải; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng; Luật Trưng cầu ý dân; Luật An toàn thông tin mạng; Luật Kế toán; Luật Khí tượng thủy văn; Luật Phí và lệ phí; Luật thống kê. Xem tiếp...
Tổ chức khóa thi chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế của Cambridge English (YLE) ngày 13/3/2016
Tổng kết công tác giảng dạy Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng sống (GDTX)Năm học 2014-2015
Nâng cao chất lượng học Tiếng Anh cho học sinh tiểu học
Tuần lễ hưởng ứng Học tập suốt đời năm 2015
 

 Văn bản mới

 
Trung ương
 • Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ
 • Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ
 • Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014
 • Công văn số 8591/BTC-QLCS ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính
 • Công văn số 2229/BHXH-CSYT ngày 25/6/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Bộ giáo dục đào tạo
 • Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục màm non, giáo dục Tiểu học, giáo dục Phổ ....
 • Quyết định của Bộ GD&ĐT ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016
 • Thông tư 25 quy định về triển khai các hệ thống thông tin
 • Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014-2015
 • Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 9/7/2014
 • Cơ quan Đảng và Nhà nước Đồng Nai
 • Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016
 • Kế hoạch của UBND tỉnh về thời gian năm học 2015 - 2016
 • Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 23/01/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai
 • Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 29/7/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết
 • Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai
 • Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai
 • Quyết định số 01/QĐ-BCĐ của Sở GDĐT
 • Quyết định số 558/QĐ-BGDĐT của Bộ GDĐT
 • Kế hoạch số 38/KH-SGDĐT của Sở GDĐT
 • Công văn số 616/SGDĐT-TCCB của Sở GDĐT
 • Báo cáo số 1895/BC-SGDĐT của Sở GDĐT
 • THÔNG BÁO
   

   Công trình giáo dục

   
   

   Di tích thắng cảnh