Thông báo về việc thăm hỏi và tặng quà tết giáp ngọ

Lượt truy cập

 

 Tin tức - Sự kiện

 
Thực hiện Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 23/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo như sau: Xem tiếp...
Những quy định pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2015
Sở Giáo dục và Đào tạo trao học bổng cho học sinh nghèo – học giỏi
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2013 – 2014 CỦA VÙNG THI ĐUA SỐ 5 – KHỐI CÁC SỞ GD&ĐT MIỀN ĐÔNG NAM BỘ.
Kiểm tra, rà soát các trang thiết bị ngoại ngữ, thiết bị tiên tiến đã được trang bị tại các trường phổ thông trong tỉnh
 

 Tin hoạt động giáo dục

 
Thực hiện Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 13/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 (sau đây gọi tắt là Luật HN&GĐ), ngày 21/01/2015, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 138/KH-SGDĐT kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Kế hoạch đã chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thi hành Luật HN&GĐ đến các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên tại phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; các trường THPt, các TT GDTX và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Xem tiếp...
THÔNG TIN HỘI NGHỊ CHUYÊN MÔN CẤP TỈNH Ngành học mầm non
- Tổ chức tập huấn tăng cường ứng dụng thông tin trong dạy học tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên
Hội nghị tổng kết lĩnh vực Học tập cộng đồng năm học 2013-2014
Triển khai kế hoạch thực hiện thí điểm Đề án “ Sữa học đường” năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 

 Văn bản mới

 
Trung ương
 • Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ
 • Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ
 • Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014
 • Công văn số 8591/BTC-QLCS ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính
 • Công văn số 2229/BHXH-CSYT ngày 25/6/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Bộ giáo dục đào tạo
 • Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014-2015
 • Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 9/7/2014
 • Thông tư số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014
 • Thông tư số 19/2014/TT-BGDĐT ngày 30/5/2014
 • Thông tư số 16/2014/TT-BGDĐT ngày 16/5/2014
 • Cơ quan Đảng và Nhà nước Đồng Nai
 • Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 23/01/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai
 • Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 29/7/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết
 • Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai
 • CT_23-UBND_Nhiem vu nam hoc 2014 - 2015
 • KH_194-TU_Thuc hien NQ 29 ve doi moi can ban toan dien GDDT
 • Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai
 • Công văn sô 130/SGDĐT-TCCB của Sở GDĐT
 • Công văn số 2963/SGDĐT-TCCB của Sở GDĐT
 • Công văn số 2965/SGDĐT-TCCB của Sở GDĐT
 • Công văn số 5684-CV/BTCTU của Ban TC Tỉnh ủy Đồng Nai
 • Hướng dẫn số 19-HD/BTCTU của Ban TC Tỉnh ủy Đồng Nai
 • THÔNG BÁO
   

   Công trình giáo dục

   
   

   Di tích thắng cảnh