Thông báo kết quả điểm thi HSG cấp tỉnh vòng 2.

Lượt truy cập

 

 Tin tức - Sự kiện

 
Chiều ngày 06/01/2017, tại Hội trường B Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai diễn ra Lễ trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo khối trường THPT, Quyết định thành lập và công nhận Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ. Xem tiếp...
Lễ trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các trường THPT, các đơn vị trực thuộc, thành lập Trung tâm ngoại ngữ và công nhận Giám đốc trung tâm cho một số đơn vị trong tỉnh Đồng Nai
Tập huấn đánh giá học sinh Tiểu học theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT
Phương hướng công tác giảng dạy Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng sống (GDTX) năm học 2016-2017
Tổng kết công tác giảng dạy Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng sống (GDTX) năm học 2015 - 2016
 

 Tin hoạt động giáo dục

 
Thực hiện các nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của ngành Giáo dục & Đào tạo Đồng Nai trong đó có công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; việc này đã được các địa phương hưởng ứng tích cực; nhờ vào sự quan tâm nổ lực của các địa phương trong việc đầu tư cơ sở vật chất khắc phục những khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục nhằm góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế- xã hội của từng địa phương . . . Xem tiếp...
30 nhóm tác giả là giáo viên và 546 học sinh đoạt giải quốc gia năm học 2015-2016 được báo công, tuyên dương tại Văn miếu Trấn Biên
Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
Tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự và các văn bản luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo
Tổ chức khóa thi chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế của Cambridge English (YLE) ngày 13/3/2016
 

 Văn bản mới

 
Trung ương
 • Quyết định 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng chính phủ
 • Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính
 • Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ
 • Tiểu chuẩn Quốc gia TCVN 3907:2011 Trường Mầm non - Yêu cầu thiết kế
 • Tiểu chuẩn Quốc gia TCVN 8793:2011 Trường Tiểu học - Yêu cầu thiết kế
 • Bộ giáo dục đào tạo
 • CT_3031-BGDDT_Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017
 • Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017
 • Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục màm non, giáo dục Tiểu học, giáo dục Phổ ....
 • Quyết định của Bộ GD&ĐT ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016
 • Thông tư 25 quy định về triển khai các hệ thống thông tin
 • Cơ quan Đảng và Nhà nước Đồng Nai
 • Quyết định 4508/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai
 • Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai
 • Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai
 • CT_22-UBND_Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 cua ngành GDDT Đồng Nai
 • Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 14/07/2016 của HĐND tỉnh Đồng Nai
 • Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai
 • Công văn số 202/SGDĐT-KHTC ngày 06/02/2017 của Sở GD&ĐT Đồng Nai
 • Hướng dẫn số 90/HD-SGDĐT ngày 13/01/2017 của Sở GD&ĐT Đồng Nai
 • Báo cáo số 1901/BC-SGDĐT ngày 22/07/2016 của Sở GDĐT
 • Công văn số 1735/HD-SGDĐT ngày 05/7/2016 của Sở GD&ĐT Đồng Nai
 • Hướng dẫn liên Sở số 2712/HDLS-SGDĐT-STC-SLĐTBXH ngày 29/9/2016 của liên Sở
 • THÔNG BÁO
   

   Công trình giáo dục

   
   

   Di tích thắng cảnh