Mỹ báo động nạn tin tặc thương mại

Lượt truy cập

 

 Tin tức - Sự kiện

 
Căn cứ Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 ngày 13/7/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Quyết định số1076/QĐ-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Thực hiện Kế hoạch số 563/KH-HĐND ngày 11/8/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 1837/KH-SGDĐT ngày 14/8/2015 kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Kế hoạch đã chỉ đạo, hướng dẫn các trường THPT, các trung tâm GDTX và các đơn vị trực thuộc; các phòng, ban Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian và hiệu quả. Xem tiếp...
TẬP HUẤN TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ
Kết quả đóng góp ý kiến đối với Bộ luật dân sự (sửa đổi)
Khơi nguồn sáng tạo Khoa học kỹ thuật
Trung tâm VN033 - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai tổ chức kỳ thi chứng chỉ Anh văn quốc tế Cambridge khóa ngày 14, 15/3/2015.
 

 Tin hoạt động giáo dục

 
Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai hướng dẫn việc đăng ký dự thi cho các khóa thi chứng chỉ Anh văn Cambridge trong tháng 10, 11 và 12 năm 2015 tại Đồng Nai. Xem tiếp...
Tháng 8 năm 2015 Trung tâm VN033 - Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai tổ chức kỳ thi chứng chỉ Anh văn quốc tế Cambridge tổng số tham dự kỳ thi là 1353 thí sinh.
Tháng 7 năm 2015 Trung tâm VN033 - Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi chứng chỉ Anh văn quốc tế Cambridge tổng số tham dự kỳ thi là 1274 thí sinh.
KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON 5 TUỔI NĂM 2014
Lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
 

 Văn bản mới

 
Trung ương
 • Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ
 • Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ
 • Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014
 • Công văn số 8591/BTC-QLCS ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính
 • Công văn số 2229/BHXH-CSYT ngày 25/6/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Bộ giáo dục đào tạo
 • Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục màm non, giáo dục Tiểu học, giáo dục Phổ ....
 • Quyết định của Bộ GD&ĐT ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016
 • Thông tư 25 quy định về triển khai các hệ thống thông tin
 • Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014-2015
 • Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 9/7/2014
 • Cơ quan Đảng và Nhà nước Đồng Nai
 • Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016
 • Kế hoạch của UBND tỉnh về thời gian năm học 2015 - 2016
 • Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 23/01/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai
 • Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 29/7/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết
 • Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai
 • Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai
 • Quyết định số 749/QĐ-SGDĐT ngày 25/8/2015 của Sở GDĐT
 • Quyết định số 717/QĐ-SGDĐT ngày 14/8/2015 của Sở GDĐT
 • Báo cáo số 1895/BC-SGDĐT ngày 10/8/2015 của Sở GDĐT
 • Quyết định số 701/QĐ-SGDĐT ngày 06/8/2015 của Sở GDĐT
 • Quyết định số 670/QĐ-SGDĐT ngày 28/7/2015 của Sở GDĐT
 • THÔNG BÁO
   

   Công trình giáo dục

   
   

   Di tích thắng cảnh