ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI

Lượt truy cập

 

 Tin tức - Sự kiện

 
Sữa tươi là sản phẩm giàu dưỡng chất tốt cho cơ thể, được ưa chuộng và sử dụng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia phát triển và có nguồn sữa tươi dồi dào Xem tiếp...
Sữa từ Đề án sữa học đường ở Đồng Nai đạt tiêu chuẩn
Hướng dẫn đăng ký dự thi Anh văn Cambridge tháng 3/2018-5/2018
Điểm tin Giáo dục Đồng Nai Tuần I – Tháng 11/2017
VAI TRÒ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRONG CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
 

 Tin hoạt động giáo dục

 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI TRONG 5 NĂM QUA (2012 – 2017) Kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên (gọi chung là cơ sở giáo dục) bao gồm 2 hoạt động chính: Hoạt động tự đánh giá và Hoạt động đánh giá ngoài: Xem tiếp...
Công tác bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ cán bộ quản lí cơ sở giáo dục và giáo viên Tiểu học Hè 2017
Hội Nghị Tổng kết giáo dục Tiểu học năm học 2016 – 2017
Lễ Tuyên dương Giáo viên, Học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi, hội thi năm học 2016 – 2017
Khai mạc Thành công Hội thao Giáo dục quốc phòng an ninh học sinh THPT lần thứ VII năm 2017
 

 Văn bản mới

 
Trung ương
 • Thông tư số 19/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng chính phủ
 • Quyết định 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng chính phủ
 • Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính
 • Bộ giáo dục đào tạo
 • Quyết định số 2161/QĐ-BGDDT ngày 26/6/2017 của Bộ GD&ĐT về phát triển bềnh vững lĩnh vực GD&ĐT
 • Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017
 • Quyết định số 2071/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai ngày 16/6/2017 về thời gian năm học 2017-2018
 • Thông tư số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính
 • CT_3031-BGDDT_Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017
 • Cơ quan Đảng và Nhà nước Đồng Nai
 • Kế hoạch số 9045/KH-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện mục tiêu phát triển
 • Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về nhiệm vụ chủ yếu năm học
 • Kế hoạch số 6677/KH-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về thời gian năm học 2017-2018
 • Chỉ thị số 04/CT-UBT ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai
 • Quyết định 4508/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai
 • Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai
 • Công văn số 579/SGDĐT-TCCB ngày 19/03/2018 của Sở GDĐT Đồng Nai
 • Hướng dẫn số 90/HD-SGDĐT ngày 13/01/2017 của Sở GD&ĐT Đồng Nai
 • Công văn số 1113/SGDĐT-KHTC ngày 25/4/2017 của Sở GD&ĐT Đồng Nai
 • Chương trình số 476/CTr-SGDĐT ngày 08/3/2018 của Sở GD&ĐT Đồng Nai
 • Công văn số 381/SGDĐT-KHTC ngày 26/02/2018 của Sở GD&ĐT Đồng Nai
 • THÔNG BÁO
   

   Công trình giáo dục

   
   

   Di tích thắng cảnh