ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI

Lượt truy cập

 

 Tin tức - Sự kiện

 
Tiếp tục triển khai việc tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế của Hội đồng khảo thí Đại học Cambridge – Vương quốc Anh, Trung tâm khảo thí ủy quyền của Hội đồng khảo thí Đại học Cambridge (VN033) hướng dẫn đăng ký dự thi kỳ thi chứng chỉ Anh văn Cambridge các khóa thi từ tháng 3/2018 đến 5/2018 như sau: Xem tiếp...
Điểm tin Giáo dục Đồng Nai Tuần I – Tháng 11/2017
VAI TRÒ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRONG CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Điểm tin Giáo dục Đồng Nai Tuần IV – Tháng 10/2017
Điểm tin Giáo dục Đồng Nai Tuần III – Tháng 10/2017
 

 Tin hoạt động giáo dục

 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI TRONG 5 NĂM QUA (2012 – 2017) Kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên (gọi chung là cơ sở giáo dục) bao gồm 2 hoạt động chính: Hoạt động tự đánh giá và Hoạt động đánh giá ngoài: Xem tiếp...
Công tác bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ cán bộ quản lí cơ sở giáo dục và giáo viên Tiểu học Hè 2017
Hội Nghị Tổng kết giáo dục Tiểu học năm học 2016 – 2017
Lễ Tuyên dương Giáo viên, Học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi, hội thi năm học 2016 – 2017
Khai mạc Thành công Hội thao Giáo dục quốc phòng an ninh học sinh THPT lần thứ VII năm 2017
 

 Văn bản mới

 
Trung ương
 • Thông tư số 19/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ
 • Quyết định 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng chính phủ
 • Quyết định 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng chính phủ
 • Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính
 • Bộ giáo dục đào tạo
 • Quyết định số 2161/QĐ-BGDDT ngày 26/6/2017 của Bộ GD&ĐT về phát triển bềnh vững lĩnh vực GD&ĐT
 • Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017
 • Quyết định số 2071/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai ngày 16/6/2017 về thời gian năm học 2017-2018
 • Thông tư số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính
 • CT_3031-BGDDT_Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017
 • Cơ quan Đảng và Nhà nước Đồng Nai
 • Kế hoạch số 9045/KH-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện mục tiêu phát triển
 • Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về nhiệm vụ chủ yếu năm học
 • Kế hoạch số 6677/KH-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về thời gian năm học 2017-2018
 • Chỉ thị số 04/CT-UBT ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai
 • Quyết định 4508/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai
 • Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai
 • Công văn số 143/SGDĐT-TCCB ngày 17/01/2018 của Sở GDĐT
 • Công văn số 3488/SGDĐT-TCCB ngày 13/12/2017 của Sở GDĐT
 • Công văn số 3487/SGDĐT-TCCB ngày 13/12/2017 của Sở GDĐT
 • Kế hoạch Triển khai tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm 2017
 • Kế hoạch tuyên truyền phổ biến các văn bản luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
 • THÔNG BÁO
   

   Công trình giáo dục

   
   

   Di tích thắng cảnh