ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI

Lượt truy cập

 

 Quy trình ISO

 

Tìm kiếm

Lĩnh vực
Tên tài liệu
Nội dung
 
Tên tài liệu Lĩnh vực Nội dung Tệp đính kèm
Quyết định số 936 /QĐ-SGDĐT sửa đổi quy trình ISO Quyết định công bố sửa đổi quy trình ISO  QD_936-SGDDT_Sua doi - bo sung QT ISO.pdf​​ 
Quy trình Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng Chứng chỉ  QT-KT.06_Cap ban sao van bang.rar​​ 
Quy trình Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và Đào tạo  QT-GDMN.01_Cong nhan truong MN dat chuan QG.rar​​ 
Quy trình Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và Đào tạo  QT-GDTH.01_Cong nhan truong TH dat chuan QG.rar​​ 
Quy trình Công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và Đào tạo  QT-GDTRH.01_cong nhan truong THPT dat chuan quoc gia.rar​​ 
Quy trình Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và Đào tạo  QT-GDTRH.02_cong nhan truong THCS dat chuan quoc gia.rar​​ 
Quy trình Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo  QT-GDTRH.04_cap phep day them - hoc them.rar​​ 
Quy trình Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục và Đào tạo  QT-GDTRH.10_cong nhan truong PT dat chuan quoc gia.rar​​ 
Quy trình Cấp Giấy chứng nhận cơ sở giáo dục mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Giáo dục và Đào tạo  QT-KDCL.01_CapGiayChungNhanMamNon.rar​​ 
Quy trình Cấp giấy chứng nhận trường tiểu học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Giáo dục và Đào tạo  QT-KDCL.02_CapGiayChungNhanTruongTieuHoc.rar​​ 
Trang: [1]​​ 2​​ 3​​ 4​​ 5​​