Thông báo kết quả điểm thi HSG cấp tỉnh vòng 2.

Lượt truy cập

 

 Quy trình ISO

 

Tìm kiếm

Lĩnh vực
Tên tài liệu
Nội dung
 
Tên tài liệu Lĩnh vực Nội dung Tệp đính kèm
Xác minh văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng Chứng chỉ  QT-KTGDTX.01.pdf​​ 
Điều chỉnh chi tiết trên văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp phổ thông Hệ thống văn bằng Chứng chỉ  QT-KTGDTX.02.pdf​​ 
Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do sai sót trong quá trình lập hồ sơ thi Hệ thống văn bằng Chứng chỉ  QT-KTGDTX.03.pdf​​ 
Điều chỉnh chi tiết trên văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch Hệ thống văn bằng Chứng chỉ  QT-KTGDTX.04.pdf​​ 
Điều chỉnh trên văn bằng, chứng chỉ do có nhiều khai sinh Hệ thống văn bằng Chứng chỉ  QT-KTGDTX.05.pdf​​ 
Cấp giấy xác nhận kết quả thi tốt nghiệp Hệ thống văn bằng Chứng chỉ  QT-KTGDTX.06.pdf​​ 
Cấp bản sao văn bằng từ hồ sơ gốc Hệ thống văn bằng Chứng chỉ  QT-KTGDTX.07.pdf​​ 
Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục và Đào tạo  QT-GDCN.02.pdf​​ 
Công nhận trường mầm non dạt chuẩn quốc gia Giáo dục và Đào tạo  QT-GDMN.01.pdf​​ 
Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục và Đào tạo  QT-GDTH.01.pdf​​ 
Trang: [1]​​ 2​​ 3​​ 4​​ 5​​