ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI
Trang chủ : Nội dung bài viết

Lượt truy cập

 

 Nội dung bản tin

 
Công tác thẩm định, công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia bậc tiểu học của GDTH Đồng Nai năm học 2016.
Cập nhật: 09-12-2016 01:17 AM
Thực hiện các nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của ngành Giáo dục & Đào tạo Đồng Nai trong đó có công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; việc này đã được các địa phương hưởng ứng tích cực; nhờ vào sự quan tâm nổ lực của các địa phương trong việc đầu tư cơ sở vật chất khắc phục những khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục nhằm góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế- xã hội của từng địa phương . . .
 
Riêng đối với giáo dục Tiểu học, theo đề nghị của các địa phương từ 18/10 đến 25/11/2016 Sở Giáo dục và  Đào tạo đã tiến hành tổ chức đoàn đi kiểm tra thẩm định công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I theo Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cùng tham gia đoàn với sự có mặt của các Sở ngành và các phòng ban chức năng của Sở, qua kiểm tra thẩm định các thành viên của đoàn đánh giá rất cao: về công tác đầu tư, khắc phục khó khăn nhằm phát triển cho giáo dục của địa phương, cũng như công tác chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn kiểm tra đến làm việc. Trong đợt 2/2016, qua kiểm tra đã có 09 đơn vị trường học được đề nghị UBND tỉnh quyết định công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
 
Sở Giáo dục và đào tạo, xin được ghi nhận và biểu dương các địa đã có sự quan tâm, chỉ đạo cho cả hệ thống chính trị cùng tham gia vào việc chăm lo giáo dục và xây xựng trường tiểu học đại chuẩn quốc gia năm 2016, như: huyện Xuân Lộc, Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ, Định Quán và Tx Long Khánh.
    
 
 Với những kết quả đạt được trong năm 2016, đến thời điểm này đối với GDTH đã có 115/298 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I (tỉ lệ 38,6%).
Trong năm 2016, nhờ có sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát từ các địa phương nên số lượng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia có nhiều chuyển biến, đã tăng thêm 13 trường; tuy nhiên công tác này cũng còn nhiều khiêm tốn, từ góc nhìn khách quan vẫn còn nhiều địa phương chưa được quan tâm đúng mức đẫn đến nhiều năm liền không phát triển thêm trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
Sở Giáo dục và đào tạo sẽ tiếp tục quan tâm và chỉ đạo các đơn vị trường học  có điều kiện sẽ tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương các cấp trong việc đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo chủ trương của ngành.
Trên đây là một số kết quả đạt được trong công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia đối với GDTH Đồng Nai./.
Người viêt tin: Vũ Văn Minh – Lê Minh Thông
 

 


In nội dung   Gửi phản hồi
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.