ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI
Trang chủ : Nội dung bài viết

Lượt truy cập

 

 Nội dung bản tin

 
Lễ Tuyên dương Giáo viên, Học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi, hội thi năm học 2016 – 2017
Cập nhật: 18-07-2017 01:00 AM
Sáng ngày 18 tháng 7 năm 2017 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ Tuyên dương Giáo viên, Học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi, hội thi năm học 2016 – 2017 như sau:

 I.                  Khen thưởng của Sở Giáo dục và Đào tạo

1.     10 giáo viên, nhóm giáo viên đạt giải Khuyến khích trong cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học;
2.     22 học sinh, nhóm học sinh đạt giải Khuyến khích trong cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học;
3.     17 học sinh đạt giải Khuyến khích Học sinh giỏi Quốc gia Trung học phổ thông;
4.     01 nhóm học sinh đạt giải Khuyến khích cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học;
5.     08 học sinh đạt giải Khuyến khích cuộc thi giải Toán trên Máy tính cầm tay cấp Quốc gia;
6.     34 học sinh đạt giải Khuyến khích cuộc thi Olympic tiếng Anh thông minh (OSE) cấp Quốc gia;
7.     51 học sinh đạt giải Khuyến khích cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE)  cấp quốc gia;
8.     09 học sinh đạt giải Khuyến khích cuộc thi giải Toán qua Internet cấp toàn quốc;
9.     05 học sinh đạt giải Khuyến khích Hội thao GDQPAN học sinh Trung học phổ thông toàn quốc lần thứ II năm 2017;
10.             09 học sinh đạt giải Nhất nội dung thi Nhận thức trong Hội thao GDQPAN học sinh Trung học phổ thông toàn quốc lần thứ II năm 2017;
11.             52 học sinh đạt huy chương Vàng, huy chương Bạc và huy chương Đồng kỳ thi Olympic truyền thống 30/4;
II.               Khen thưởng của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai
1. 21 cá nhân/nhóm tác giả là giáo viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cấp Quốc gia;
2. 16 cá nhân/nhóm học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh THPT cấp Quốc gia;
3. 23 học sinh đạt giải Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia Trung học phổ thông;
4. 05 nhóm học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia;
5. 21 học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi giải Toán trên Máy tính cầm tay cấp Quốc gia;
6. 27 học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi Olympic tiếng Anh thông minh (OSE) cấp Quốc gia;
7. 62 học sinh đạt huy chương Vàng, Bạc, Đồng cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE)  cấp Quốc gia;
8. 15 học sinh đạt huy chương Vàng, Bạc, Đồng cuộc thi Vật lý qua Internet cấp toàn Quốc;
9. 28 học sinh đạt huy chương Vàng, Bạc, Đồng cuộc thi giải Toán qua Internet cấp toàn quốc;
10. 02 học sinh đạt giải Nhì, Ba Hội thao Giáo dục Quốc phòng An ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc năm 2017;

 11. 22 học sinh đạt giải Taekwondo học sinh toàn quốc năm 2017;

 VĂN PHÒNG SỞ GD&ĐT


In nội dung   Gửi phản hồi
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.