ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI
Trang chủ : Nội dung bài viết

Lượt truy cập

 

 Nội dung bản tin

 
Điểm tin Giáo dục Đồng Nai Tuần thứ IV – Tháng 7/2017
Cập nhật: 28-07-2017 12:59 AM
Trong Tuần thứ IV – Tháng 7/2017, Giáo dục Đồng Nai có một số thông tin nổi bật như sau:
  1.     Chủ trương, chính sách về giáo dục và các vấn đề có liên quan

 - Ngày 24/7/2017, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản số 7166//UBND-TH về việc triển khai Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2017 của tỉnh Đồng Nai. Trong đó, đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo tập trung thực hiện bố trí, sắp xếp giáo viên phổ thông, giáo viên dạy nghề theo quy định. Thực hiện hiệu quả các giải pháp khắc phục tình trạng học ca ba trong năm học 2017 – 2018; đề án xóa mù bơi cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2021; đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học. Đẩy mạnh phát triển xã hội hóa theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả bảo hiểm y tế trong học sinh. Triển khai thực hiện Luật trẻ em; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Ngày 25/7/2017, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản số 7233//UBND-KGVX về việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và các địa phương thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ nhất là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi, tăng dần tỷ lệ trẻ 3 – 5 tuổi vào học các lớp mẫu giáo; tham mưu những nội dung thuộc trách nhiệm chỉ đạo của UBND tỉnh để thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh.
Giao UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ nhất là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi; về phân luồng học sinh sau trung học cơ sở đi học nghề; về nề nếp, trật tự, kỷ luật kỷ cương trong nhà trường; về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường, đẩy lùi tình trạng học sinh đánh nhau đặc biệt đối với học sinh nữ; thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục; triển khai thực hiện đề án Xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời trên địa bàn tỉnh; theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các Trung tâm Văn hóa Thể thao – Học tập cộng đồng, Trung tâm Học tập cộng đồng tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người được học tập suốt đời.
2.     Văn bản chỉ đạo, điều hành của Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ngày 24/7/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 2118/KH-SGDĐT triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai. Trong đó, giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở tham mưu tổ thực hiện Kế hoạch này. Giao các Phòng GD&ĐT, các trường trung học phổ thông và đơn vị trực thuộc Sở căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch thực hiện của cơ quan, đơn vị trước ngày 15/8/2017.
- Ngày 25/7/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai ban hành Thông báo số 2127/TB-SGDĐT về việc phân công công tác lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai. Trong đó, phân công Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác và phân công theo dõi, chỉ đạo về lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo địa bàn như sau:
+ Bà Huỳnh Lệ Giang – Giám đốc, trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch – Tài chính; Cải cách hành chính; Thi đua, khen thưởng. Theo dõi và chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, các trường và đơn vị trực thuộc Sở trên địa bàn thành phố Biên Hòa và huyện Tân Phú.
+ Bà Trương Thị Kim Huệ - Phó Giám đốc, chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công đoàn Ngành, công tác đoàn thể; Giáo dục mầm non; Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. Theo dõi và chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, các trường và đơn vị trực thuộc Sở trên địa bàn các huyện Long Thành, Nhơn Trạch và Cẩm Mỹ.
+ Ông Đào Đức Trình – Phó Giám đốc, chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Văn phòng, Thanh tra; Chính trị tư tưởng. Theo dõi và chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, các trường và đơn vị trực thuộc Sở trên địa bàn các huyện Xuân Lộc, Định Quán và thị xã Long Khánh.
+ Ông Võ Ngọc Thạch – Phó Giám đốc, chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục tiểu học; Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên; công tác giáo dục dân tộc và công tác ứng dụng công nghệ thông tin. Theo dõi và chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, các trường và đơn vị trực thuộc Sở trên địa bàn các huyện Thống Nhất, Trảng Bom và Vĩnh Cửu.
- Ngày 25/7/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai ban hành công văn số 2131/ SGDĐT-TCCB về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Trong đó, giao các Phòng GD&ĐT, các trường trung học phổ thông công lập và đơn vị trực thuộc Sở rà soát, xây dựng vị trí việc làm và số lượng người làm việc năm học 2017 – 2018, dự kiến năm học 2018 – 2019 báo cáo Sở GD&ĐT trước ngày 30/9/2017 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
3.     Hoạt động nổi bật trong tuần
- Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai tổ chức duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 – 2018.
- Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai tổ chức kiểm tra hoạt động tư vấn du học tại thành phố Biên Hòa.
- Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 bậc Tiểu học tại tỉnh Lâm Đồng (từ ngày 27/7 đến ngày 30/7/2017).
- Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chấm thi vòng 2 giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017, tại trường trung học phổ thông Ngô Quyền.
- Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định cho phép Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ (phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa), Trung tâm ngoại ngữ Lạc Long Quân (xã Phú Lợi, huyện Định Quán), Trung tâm ngoại ngữ Quốc Văn (xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh) triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên; cho phép Trường trung cấp nghề Đinh Tiên Hoàng tổ chức hoạt động đào tạo trình độ trung cấp ngành Sư phạm mầm non từ năm học 2017 - 2018.
 VĂN PHÒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

In nội dung   Gửi phản hồi
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.