ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI
Trang chủ : Nội dung bài viết

Lượt truy cập

 

 Nội dung bản tin

 
Điểm tin Giáo dục Đồng Nai Tuần thứ II – Tháng 8/2017
Cập nhật: 10-08-2017 09:26 PM
Trong Tuần thứ II – Tháng 8/2017, Giáo dục Đồng Nai có một số thông tin nổi bật như sau:

 1.     Chủ trương, chính sách về giáo dục và các vấn đề có liên quan

 - Ngày 04/8/2017, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản số 7689/UBND-KGVX về việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên; chuyển Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) văn bản số 3056/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 19/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên.

Trong số 15 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập có trường Đại học Đồng Nai được giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:
+ Giáo viên trung học phổ thông (Hạng I; Hạng II; Hạng III).
+ Giáo viên trung học cơ sở (Hạng I; Hạng II; Hạng III).
+ Giáo viên tiểu học (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).
+ Giáo viên mầm non (Hạng II; Hạng III; Hạng IV).
- Ngày 04/8/2017, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2729/QĐ-UBND về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm 2017. Trong đó, có 05 trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Bao gồm:
+ Trường Tiểu học Phú Đông, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch.
+ Trường Tiểu học Nhân Nghĩa, xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ.
+ Trường Tiểu học Ngô Mây, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ.
+ Trường Tiểu học Kim Đồng, phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa.
+ Trường Tiểu học Trung Tâm, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom.
- Ngày 08/8/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 – 2018 của ngành Giáo dục. Theo đó, trong năm học mới 2017 – 2018, ngành Giáo dục sẽ triển khai tổ chức thực hiện phương hướng “Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên. Giáo dục mầm non tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Giáo dục phổ thông tập trung đổi mới phương thức dạy học; chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng; khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định. Giáo dục đại học tiếp tục đẩy mạnh tự chủ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội để sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội. Giáo dục thường xuyên thực hiện đa dạng hóa nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập”. Có 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 nhóm giải pháp cơ bản được triển khai tổ chức thực hiện trong năm học 2017 – 2018.
- Ngày 09/8/2017, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2785/QĐ-UBND về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia năm 2017. Trong đó, công nhận trường trung học cơ sở Chu Văn An, huyện Cẩm Mỹ đạt chuẩn quốc gia năm 2017.
2.     Văn bản chỉ đạo, điều hành của Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ngày 07/8/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 766/QĐ-SGDĐT về việc cho phép trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Long Bình Tân hoạt động giáo dục. Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa là loại hình trường tư thục bắt đầu hoạt động giáo dục từ năm học 2017 – 2018.
- Ngày 07/8/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 767/QĐ-SGDĐT về việc cho phép trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Tri Thức hoạt động giáo dục. Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Tri Thức, huyện Long Thành là loại hình trường tư thục bắt đầu hoạt động giáo dục từ năm học 2017 – 2018.
- Ngày 07/8/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản số 2080/SGDĐT-KHTC về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2017 – 2018. Theo đó, Sở GD&ĐT, các Phòng GD&ĐT sẽ phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai, Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trực tiếp đến một số trường học tổ chức tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Lịch làm việc cụ thể như sau:
+ Các ngày 22, 23, 24, 25/8/2017: Lần lượt làm việc tại các địa phương huyện Cẩm Mỹ, huyện Xuân Lộc, thị xã Long Khánh, huyện Vĩnh Cửu.
+ Các ngày 29, 30, 31/8/2017: Lần lượt làm việc tại các địa phương huyện Trảng Bom, huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch.
+ Các ngày 07, 08, 12/9/2017: Lần lượt làm việc tại các địa phương huyện Tân Phú, huyện Định Quán, thành phố Biên Hòa.
- Ngày 10/8/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản số 2311/SGDĐT-KHTC về việc thực hiện công khai thei quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Theo đó, Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường trung học phổ thông, các đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu và nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định của Thông tư này.
3.     Hoạt động nổi bật trong tuần
- Ngày 07/8/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai tổ chức:
+ Hội thảo – Tập huấn về công tác triển khai thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT và nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT, tại trường Tiểu học Kim Đồng, thị xã Long Khánh.
+ Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 bậc THPT và GDTX  tại Trung tâm GDTX tỉnh.
+ Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức lớp hướng dẫn phổ cập bơi và phương pháp cứu đuối nước năm 2017 cho 80 cán bộ, giáo viên trên địa bàn tỉnh (tại Trung tâm TDTT tỉnh Đồng Nai).
+ Phối hợp với Tỉnh Đoàn và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tổng kết Hội thi “Hoa phượng đỏ” năm 2017 (tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai).
- Ngày 08/8/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai tổ chức:

 

+ Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 bậc THCS tại Trường THCS Thống Nhất, Tp Biên Hòa.

 

+ Hội thảo - Tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học sinh và công tác sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, tại trường Tiểu học Nguyễn An Ninh, thành phố Biên Hoà.
+ Hội nghị tổng kết công tác phối hợp triển khai ứng dụng VnEdu năm học 2016 - 2017 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Ngày 09/8/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai tổ chức:
+ Thi khảo sát và chấm thi tiếng Anh bậc 1 lớp 6 và bậc 2 lớp 10 (từ 9/8 đến 11/8/2017).
+ Tập huấn kiến thức - kĩ năng dạy học hoà nhập học sinh khuyết tật, tại trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, huyện Định Quán.
+ Thẩm định thành lập trung tâm ngoại ngữ Mamori (Phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa), trung tâm ngoại ngữ Mỹ Úc Châu (Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa).
- Ngày 10/8/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai tổ chức Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 ngành Giáo dục và Đào tạo tại Trường THPT Trấn Biên (ngày 10/8 và 11/8/2017).
                             VĂN PHÒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


In nội dung   Gửi phản hồi
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.