ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI
Trang chủ : Nội dung bài viết

Lượt truy cập

 

 Nội dung bản tin

 
Công tác bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ cán bộ quản lí cơ sở giáo dục và giáo viên Tiểu học Hè 2017
Cập nhật: 01-09-2017 01:09 AM
Việc nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên Tiểu học (GVTH) và cán bộ quản lý (CBQL) tại các cơ sở giáo dục (CSGD) luôn được xem là những việc làm thường xuyên đối với Giáo dục Tiểu học;

 
​xác định từ những mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành tổ chức một số chuyên đề nhằm bồi dưỡng và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ Hè 2017 cho đội ngũ CBQL và GVTH theo nhiều hình thức và nội dung khác nhau nhằm đáp ứng những nhu cầu cần thiết trong đội ngũ giáo viên, như. 
 
 
Chuyên đề 1: Công tác lập và tổ chức thực hiện Kế hoạch Phát triển trường học
Đối với công tác này, phòng GDTH đặc biệt quan tâm và chính thức triển khai thực hiện từ năm học 2013- 2014; đến nay công tác này đã đi vào nề nếp và tiếp tục nâng cao chất lượng trong việc tổ chức xây dựng, thực hiện Kế hoạch phát triển trường học (KHPTTH) tại các đơn vị trường học.
Kế thừa những kết quả của công tác lập KHPTTH trong những năm qua, nhằm đúc rút những kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện bản KHPTTH ở các cơ sở giáo dục, Sở đã tiến hành triền khai chuyên đề Hội thảo – Tập huấn: “Đánh giá công tác chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển trường học ở cấp Tiểu học năm học 2016 - 2017; tăng cường hiệu quả chất lượng thực hiện KHPTTH năm học 2017- 2018” cho đội ngũ CBQL các cơ sở giáo dục với 90 đại biểu là thành viên trong Hội đồng Cán bộ quản lý cốt cán cấp tỉnh cùng tham dự. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi xoay quanh những nội dung cơ bản về: Quy trình tổ chức lập KHPTTH; Thành phần tham gia lập KHPTTH; Cách thức tổ chức thực hiện KHPTTH theo từng thời điểm (tháng, học kì); Cách thức tổ chức giám sát thực hiện bản KHPTTH; Tính hiệu quả của KHPTTH; Những khó khăn khi tổ chức lập và thực hiện KHPTTH… Qua hội thảo, các đại biểu đã nhất trí đề cao về tính khoa học, hiệu quả của công tác lập KHPTTH, tiếp tục thực hiện thống nhất theo khung KHPTTH cho năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo.
 
triển khai phân công thời gian triển khai các chuyên đề
Chuyên đề 2 “Tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư 22/2016” đối với môn Tiếng Việt, môn Khoa học, môn Lịch Sử và Địa Lí.”
Sau một năm triển khai thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh Tiểu học, hầu hết các địa phương đã thực hiện nghiêm túc việc đánh giá học sinh Tiểu học theo những quy định của Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT; tuy nhiên, để làm tốt hơn nữa đối với việc  nâng cao năng lực ra đề kiểm tra, đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016-BGDĐT nhất là việc ra đề theo 4 mức độ các bộ môn Tiếng Việt, môn Khoa học, môn Lịch Sử và Địa Lí. Vào ngày 07/8/2017, Sở tiếp tục triển khai chuyên đề “Tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư 22/2016” đối với môn Tiếng Việt, môn Khoa học, môn Lịch Sử và Địa Lí” cho 98 đại biểu là cán bộ phụ trách GDTH và thành viên thuộc Hội đồng Bộ môn cấp huyện, tỉnh các môn Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lí và tổ khối trưởng.
Hội thảo tiếp tục chia nhóm trao đổi, thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá thường xuyên các môn học và đánh giá định kì bằng bài kiểm tra môn Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử - Địa lý.Trong đó các ý kiến tập trung xoay quanh quan điểm và giải pháp chuyển từ đánh giá kiến thức, kĩ năng sang đánh giá năng lực và phẩm chất cần có của học sinh trên kết quả bài làm của các em sao cho đảm bảo vì sự tiến bộ của học sinh và không để so sánh học sinh này với học sinh khác. 
 
Các hoạt động Chuyên đề “Tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư 22/2016” đối với môn Tiếng Việt, môn Khoa học, môn Lịch Sử và Địa Lí.”
Chuyên đề 3: “Dạy học lấy học sinh làm trung tâm và sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học”
Nhằm tiếp tục trang bị cho CB-GV về nội dung, phương pháp dạy học tích cực, tiếp tục nâng cao cho đội ngũ GV năng lực vận dụng các phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của HS. Chuyển hóa từ cách học thụ động sang cách học chủ động theo hướng trải nghiệm, tự tìm hiểu và thực hànhđối với học sinh; vận dụng tốt những thành tố tích cực của mô hình “Trường học mới – VNEN” vào việc tổ chức các hoạt động học tập của học sinh.  
Chuyên đề “Dạy học lấy học sinh làm trung tâm và sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học” được tổ chức tại trường TH Kim Đồng (Tx Long Khánh) với sự tham gia của 98 đại biểu là chuyên viên phụ trách GDTH, phó Hiệu trưởng, các tổ khối trưởng của các trường chọn điểm về “đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm”. Hội thảo đã tập trung thảo luận trao đổi về các nội dung: Giữ chuẩn kiến thức, kỹ năng; thời lượng; điều kiện học tập của lớp, năng lực học của HS; Chuyển HĐ dạy học tập trung vào GV sang tập trung vào HS; GV chuyển từ dạy học tiếp cận nội dung sang dạy học tiếp cận năng lực; HS chuyển từ học tập tích cực hình thức sang học tập tích cực thật sự; Đánh giá được quá trình hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất và quá trình, kết quả học tập của HS.
 
 
Chuyên đề 4: Tập huấn kiến thức- kĩ năng dạy học hoà nhập học sinh khuyết tật
Tiếp tục cũng cố và phát triển từ những kết quả của Dự án “Xây dựng hệ thống giáo dục hoà nhập” cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Tổ chức Cầu Vồng Châu Á (Asia Rainbow – ARA) tài trợ trong 06 năm qua, vào ngày 09/8/2017 tại trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu- huyện Định quán, Sở đã tiến hành kế hoạch chuyên đề “Tập huấn kiến thức- kĩ năng dạy học hoà nhập học sinh khuyết tật” cho 32 cán bộ, giáo viên cốt các của tỉnh; từ những kết quả mà Asia Rainbow – ARA đã đem lại cho Đồng Nai, đã làm chuyển biến về nhận thức không những trong đội ngũ giáo viên mà cả trong phụ huynh và các ban ngành đoàn thể tại các địa phương. Hội thảo đã được nghe báo cáo tham luận của Phòng GD&ĐT huyện Định Quán về “Những kinh nghiệm trong công tác huy động trẻ khuyết tật trên địa bàn huyện ra lớp học hòa nhập”; Phòng GD&ĐT huyện Cẩm Mỹ tham luận về công tác lập hồ sơ, kế hoạch giảng dạy cá nhân và phương pháp giảng dạy cho trẻ khuyết tật chậm phát triển.
 
Kết thúc các chuyên đề hội thảo, hội nghị đã được nghe ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Phòng GDTH Sở về tiếp tục thực hiện quan điểm đổi mới trong mục tiêu đánh giá học sinh tiểu học, kiên trì đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, chuyển dần từ dạy học tiếp cận nội dung sang hướng tiếp cận năng lực, vận dụng linh hoạt các thành tố tích cực của trường tiểu học mới vào chương trình hiện hành sao cho học sinh phải thực sự hoạt động để chiếm lĩnh kiến thức. Tiếp tục thực hiện có nền nếp đánh giá học sinh theo TT22/2016. Coi trọng đánh giá thường xuyên (quá trình), đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh, không so sánh học sinh này với học sinh khác, trên tinh thần hướng học sinh chú ý đến hoạt động thực hành để đạt mục tiêu cần đạt của bài học. Đồng thời, Sở chỉ đạo các địa phương chủ động xây dụng kế hoạch, nội dung tập huấn cho CBQL và GV một cách cụ thể phù hợp với điều kiện và tình hình địa phương; đảm bảo đủ nội dung cần thiết và thời gian quy định./.

    Người đưa tin: Minh Thông – Văn Minh (Phòng GD Tiểu học)

In nội dung   Gửi phản hồi
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.