ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI
Trang chủ : Nội dung bài viết

Lượt truy cập

 

 Nội dung bản tin

 
Điểm tin Giáo dục Đồng Nai Tuần II – Tháng 9/2017
Cập nhật: 17-09-2017 05:32 PM
Trong Tuần II – Tháng 9/2017, Giáo dục Đồng Nai có một số thông tin liên quan nổi bật như sau:

1.     Chủ trương, chính sách về giáo dục và các vấn đề có liên quan

 - Ngày 06/9/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên. Thông tư này áp dụng đối với các hoạt động tập huấn qua mạng của các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo, SGiáo dục và Đào tạo, các đơn vị, chương trình, dự án thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Ngày 11/9/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 4170/BGDĐT-GDTC về việc triển khai Chương trình tiếp bước đến trường nâng cao sức khỏe tặng sản phẩm bánh Choco P&N cho học sinh tiểu học tại một số tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và Bánh kẹo Phạm Nguyên thực hiện. Trong đó, tỉnh Đồng Nai có 08 trường tiểu học với 6.180 học sinh được thụ hưởng trong tháng 9/2017.
- Ngày 11/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 9045/KH-UBND triển khai thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở Quyết định số 2161/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; dựa vào đặc điểm, tình hình, yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 06 nhóm mục tiêu, 08 nhóm nhiệm vụ và 05 nhóm giải pháp nhằm xây dựng nền giáo dục tỉnh Đồng Nai có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.
- Ngày 13/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3234/QĐ-UBND thành lập trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Suối Nho. Theo đó, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Suối Nho được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường trung học cơ sở Suối Nho đặt tại ấp 4, xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.
- Ngày 14/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản số 9215/UBND-KGVX về việc chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có nội dung giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các trường trung học phổ thông, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức rà soát danh sách học sinh, sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế, có kế hoạch tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tích cực tham gia, phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế hàng năm.
2.     Văn bản chỉ đạo, điều hành của Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày 14/9/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 2630/KH-SGDĐT triển khai thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Kế hoạch này được Sở GD&ĐT xây dựng dựa trên cơ sở Quyết định số 2161/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 9045/KH-UBND ngày 11/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; dựa vào đặc điểm, tình hình, yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai.
3.     Hoạt động nổi bật trong tuần
- Các ngày 11, 12, 13, 14, 15/9/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng Đồng Nai đi giám sát công tác y tế trường học đợt 02 năm 2017 tại một số trường trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, Trảng Bom, thành phố Biên Hòa.
- Ngày 11/9/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai tổ chức thẩm định thành lập Trung tâm ngoại ngữ Lạc Long Quân cơ sở 2 (huyện Xuân Lộc).

 - Từ ngày 12/9/2017 đến ngày 16/9/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai tổ chức tập huấn công tác giáo dục pháp luật; kiến thức và kỹ năng truyền thông về bình đẳng giới trong trường học; sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; công tác phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm; công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam cho cán bộ, giáo viên cốt cán trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh (tại trường THPT Lê Quý Đôn, Tp Biên Hòa).

 - Ngày 13/9/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai tổ chức kiểm tra việc thực hiện chương trình Sữa học đường và công trình vệ sinh công cộng các trường tiểu học tại thành phố Biên Hòa.

                                                VĂN PHÒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


In nội dung   Gửi phản hồi
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.