ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI
Trang chủ : Nội dung bài viết

Lượt truy cập

 

 Nội dung bản tin

 
Điểm tin Giáo dục Đồng Nai Tuần II – Tháng 10/2017
Cập nhật: 15-10-2017 05:09 PM
Bộ phận Truyền thông giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai điểm tin có liên quan nổi bật trong Tuần II – Tháng 10/2017 như sau:

 1.     Chủ trương, chính sách về giáo dục và các vấn đề có liên quan

 - Ngày 03/10/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 4612/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017 – 2018. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo:

Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường: Rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa hiện hành để tinh giản nội dung vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu; không dạy những nội dung, bài tập, câu hỏi trong sách giáo khoa vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; tuyệt đối không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa; lựa chọn các chủ đề, rà soát nội dung các bài học trong sách giáo khoa hiện hành tương ứng với chủ đề đó để sắp xếp lại thành một số bài học tích hợp của từng môn học hoặc liên môn, từ đó xây dựng kế hoạch giáo dục cho từng môn học, hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.
Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học; chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận,… giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.
Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá: Nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, từng hoạt động giáo dục của nhà trường; tuyệt đối không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; thực hiện đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh bằng các hình thức khác nhau: đánh giá qua việc quan sát các hoạt động trên lớp, đánh giá qua hồ sơ học tập, vở hoặc sản phẩm học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm, đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá này thay cho các bài kiểm tra hiện hành (đối với cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông).
Tăng cường chỉ đạo, quản lý hoạt động dạy học, giáo dục: Sở/Phòng GD&ĐT xem xét, góp ý kế hoạch giáo dục của nhà trường trực thuộc; theo dõi, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường; các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra của cấp trên phải dựa trên kế hoạch giáo dục của nhà trường. Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; dự giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện từng bước cấu trúc nội dung kế hoạch dạy học của các môn học, hoạt động giáo dục, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý hoạt động dạy học, giáo dục của các nhà trường.
- Ngày 10/10/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 740/KH-BGDĐT về việc truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2017 – 2018. Trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức truyền thông ba nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tự chủ đại học; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học; đồng thời tiếp tục truyền thông về 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 05 nhóm giải pháp cơ bản của năm học 2017 – 2018.
2.     Văn bản chỉ đạo, điều hành của Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ngày 09/10/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 967/QĐ-SGDĐT về việc cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ Kỷ Nguyên Mới có trụ sở đặt tại số H1/096, ấp Nam Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; là cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc loại hình tư thục, chịu sự quản lý về chuyên môn của Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai.
- Ngày 09/10/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 2830/KH-SGDĐT về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp tiểu học – năm học 2017 – 2018. Thời gian tổ chức các vòng thi như sau:
Vòng thi kiểm tra năng lực: Dự kiến ngày 03/3/2018.
Vòng thi báo cáo sáng kiến kinh nghiệm: Dự kiến từ ngày 12/3/2018 đến ngày 14/3/2018.
Vòng thi thực hành giảng dạy: Dự kiến từ ngày 27/3/2018 đến ngày 18/4/2018.
- Ngày 10/10/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 2859/KH-SGDĐT về việc tổ chức Giải cầu lông cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo, năm học 2017 – 2018. Thời gian thi đấu dự kiến từ ngày 10/11/2017 đến ngày 15/11/2017.
- Ngày 11/10/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản số 2863/SGDĐT-CTTT về việc triển khai Chương trình tặng sản phẩm xúc xích ly dinh dưỡng nhãn hiệu Chấm Chấm cho học sinh tại 20 trường tiểu học thuộc địa bàn thành phố Biên Hoà. Thời gian thực hiện: từ ngày 15/10/2017 đến hết ngày 15/12/2017. Chương trình do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất – Thương mại và Dịch vụ TVT phối hợp thực hiện.
3.     Hoạt động nổi bật trong tuần
- Các ngày 09, 10, 11, 12, 13/10/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai tổ chức kiểm tra tình hình đầu năm học 2017 - 2018 ngành học mầm non tại các huyện Long Thành, Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu.
- Ngày 09/10/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai tổ chức truyền thông phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội cho học sinh của Trường THCS Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa (buổi sáng) và trường THPT Đinh Tiên Hoàng (buổi chiều).
- Các ngày 10, 11, 12/10/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai tổ chức thanh tra công tác tuyển dụng, quản lý nhân sự và thực hiện chế độ đối với người học và trả lương dạy thêm giờ tại Trường THPT Định Quán, Trường THPT Thống Nhất, Trường THPT Long Thành.
- Ngày 10/10/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai tổ chức kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia THCS Nguyễn Du, huyện Vĩnh Cửu.
- Ngày 11/10/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai tổ chức kiểm tra công trình vệ sinh công cộng của các trường THCS, THPT thuộc địa bàn huyện Xuân Lộc, thị xã Long Khánh.
- Các ngày 11, 12/10/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai tổ chức tập huấn pháp luật tại thành phố Biên Hòa (Thành phần: cán bộ thanh tra, Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc huyện Long Thành, Nhơn Trạch và thành phố Biên Hòa); tại huyện Trảng Bom (Thành phần: cán bộ thanh tra, Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc huyện huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu).
- Ngày 11/10/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai tiếp nhận và giao gạo hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ tại huyện Tân Phú.
- Các ngày 12, 13/10/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn kiến thức về bình đẳng giới cho cán bộ, giáo viên các trường THCS và THPT trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ; các trường THCS và THPT trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.
- Ngày 12/10/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai tổ chức kiểm tra công tác Y tế và An toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học năm học 2017 - 2018 tại Trường TH - THCS - THPT Trịnh Hoài Đức (huyện Trảng Bom).

 - Các ngày 12, 13/10/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai phối hợp với Sở Y tế tổ chức truyền thông, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới cho học sinh Trường THCS- THPT Tân Hòa (buổi sáng) và Trường THPT Ngô Quyền (buổi chiều); cho học sinh trường THPT Đinh Tiên Hoàng (buổi sáng) và tại trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (buổi chiều).

                                                 VĂN PHÒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


In nội dung   Gửi phản hồi
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.