ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI
Trang chủ : Nội dung sự kiện

Lượt truy cập

 

 Nội dung thông báo

 
ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI Ngày thông báo: 05-10-2017
Việc tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức, công dân đối với việc yêu cầu giải đáp thắc mắc, phản ánh, góp ý về quá trình giải quyết thủ tục hành chính về giáo dục và đào tạo và các vấn đề liên quan đến hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo được thực hiện theo Quy trình phối hợp vận hành Tổng đài dịch vụ công (0251.1022) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Đề án Thành lập Tổng đài dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Nai.


Cách thức phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân như sau:

a) Tổ chức, công dân gọi tới đầu số điện thoại của Tổng đài Dịch vụ công 0251.1022 để trực tiếp phản ánh qua điện thoại.
b) Tổ chức, công dân truy cập vào địa chỉ sau đây để gửi nội dung yêu cầu, phản ánh, kiến nghị: http://1022.dongnai.gov.vn
c) Tổ chức, công dân gửi phản ánh, kiến nghị vào địa chỉ email: 1022@dongnai.gov.vn