Thông báo kết quả điểm thi HSG cấp tỉnh vòng 2.
Trang chủ : Nội dung thông báo
 

 Dost_FlexibleMenu

 

Lượt truy cập

 

 Nội dung thông báo

 
Thông báo diểm phúc khảo kỳ thi THPTQG 2017

​xem kết qu3a điểm phúc khảo ttrong file đính kèm


Người thông báo: Phòng KTKD
Ngày thông báo: 26-07-2017
In nội dung
File đính kèm:
DiemSauPK_THPT2017.pdf