ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI
Trang chủ : Nội dung thông báo
 

 Dost_FlexibleMenu

 

Lượt truy cập

 

 Nội dung thông báo

 
ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRUNG TÂM, CƠ SỞ NGOẠI NGỮ-TIN HỌC ĐÃ VI PHẠM

​XEM TRONG FILE ĐÍNH KÈM


Người thông báo: Phòng TCCB
Ngày thông báo: 31-07-2017
In nội dung
File đính kèm:
cv-2186-2017-1THNN.pdf