ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI
Trang chủ : Nội dung thông báo
 

 Dost_FlexibleMenu

 

Lượt truy cập

 

 Nội dung thông báo

 
Thông báo về việc điều chỉnh mức thu phí tuyển dụng viên chức năm học 2017 - 2018

​Trong file đính kèm thông báo


Người thông báo: Phòng TCCB Sở GDĐT
Ngày thông báo: 28-09-2017
In nội dung
File đính kèm:
cv-2759-2017-1.pdf
cv-2749-2017-1.pdf