ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI
Trang chủ : Nội dung thông báo
 

 Dost_FlexibleMenu

 

Lượt truy cập

 

 Nội dung thông báo

 
Thông báo về việc thời gian phỏng vấn và thực hành giảng dạy đối với thí sinh dự tuyển viên chức năm học 2017-2018

​Nội dung xem trong File đính kèm


Người thông báo: Phòng TCCB Sở GDĐT
Ngày thông báo: 03-10-2017
In nội dung
File đính kèm:
cv-2775-2017-1.pdf