ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI
Trang chủ : Nội dung thông báo
 

 Dost_FlexibleMenu

 

Lượt truy cập

 

 Nội dung thông báo

 
Tài liệu hướng dẫn kỳ thi THPT 2018 cho CBMT

​Đề nghị các ĐV  tải về đổi đuôi ra thành rar và giải nén

Mật khẩu là: khaothi@123

Trân trọng./.

 


Người thông báo: phòng KTKĐ
Ngày thông báo: 28-03-2018
In nội dung
File đính kèm:
LichNopHS So2018.xls
Danh sach trường THPT.xls
KhacPhuc loi ket noi.doc
TapHuanCBMT2018.doc
FileCaiDatVPN.ra