ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI
Trang chủ : Nội dung thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

 

 Nội dung bài viết

 
Di tích chùa Ông
Đăng ngày: 07-11-2011
Di tích chùa Ông được Bộ Văn hóa-Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc cấp quốc gia theo quyết định số 04/2001/QĐ-BVHTT ngày 19 tháng 01 năm 2001.

 

 
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Di tích chùa Ông (07/11/2011)