ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI
Trang chủ : Nội dung thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

 

 Nội dung bài viết

 
Phân loại, phân cấp công trình giáo dục
Đăng ngày: 02-06-2011
Ông Nguyễn Hồng Quang (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể việc phân cấp nhóm dự án công trình giáo dục quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Theo phản ánh của ông Quang, hiện đơn vị của ông đang lập hồ sơ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các trường THCS, THPT theo quy hoạch mạng lưới giáo dục đã được UBND TP. Hồ Chí Minh phê duyệt, trong đó một số dự án có tổng mức đầu tư vượt 30 tỷ đồng.

Theo quy định tại điểm III-4 Phụ lục 1 của Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ, các dự án đầu tư xây dựng, công trình giáo dục có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 30 tỷ đồng thuộc dự án nhóm C. Tuy nhiên, cũng theo điểm III-4 Phụ lục 1, các trường phổ thông nằm trong quy hoạch (không kể mức vốn), xây dựng khu nhà ở có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 75 tỷ đồng cũng thuộc dự án nhóm C.
 
Đến nay, đơn vị của ông Quang chưa xác định được nhóm dự án để trình cấp thẩm quyền phê duyệt, bởi theo phân cấp của UBND TP. Hồ Chí Minh tại Quyết định 126/2007/QĐ-UBND ngày 20/10/2007, dự án nhóm C giao cho UBND quận phê duyệt, dự án nhóm B do UBND thành phố phê duyệt.
 
Giải đáp vấn đề trên, Bộ Xây dựng cho biết: Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 03: 2009/BXD về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng thì công trình giáo dục bao gồm các công trình: Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường phổ thông các cấp, trường đại học và cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trường công nhân kỹ thuật, trường nghiệp vụ và các loại trường khác.
 

Theo quy định tại Phụ lục I, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì dự án đầu tư xây dựng các trường phổ thông nằm trong quy hoạch (không kể mức vốn) thuộc dự án nhóm C, các dự án đầu tư xây dựng công trình giáo dục khác được phân nhóm tùy theo tổng mức đầu tư công trình.

Như vậy, dự án đầu tư xây dựng các trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông nằm trong quy hoạch thuộc dự án nhóm C.
Cổng TTĐT Chính phủ xin trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng đã có văn bản giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Video clip:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN