ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI
Trang chủ : Văn bản pháp luật - Nội dung

Lượt truy cập

 

 Văn bản pháp luật - Chi tiết

 
Số/Kí hiệu 14/CT-UBND
Ngày ban hành 30/08/2017
Người kí Nguyễn Hòa Hiệp
Trích yếu

Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 – 2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo đăng ở Mục văn bản mới Cơ quan Đảng và Nhà nước tỉnh Đồng Nai

Cơ quan ban hành Cơ quan Đảng và Nhà nước Đồng Nai
Lĩnh vực văn bản
Thể loại văn bản Chỉ thị
Tài liệu đính kèm