ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI
Trang chủ : Văn bản pháp luật - Nội dung

Lượt truy cập

 

 Văn bản pháp luật - Chi tiết

 
Số/Kí hiệu
Ngày ban hành 11/09/2017
Người kí
Trích yếu

Kế hoạch số 9045/KH-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện mục tiêu phát triển bềnh vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Cơ quan ban hành Cơ quan Đảng và Nhà nước Đồng Nai
Lĩnh vực văn bản
Thể loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm KH_9045-UBND_Phat trien ben vung GDDT tinh Dong Nai.pdf