ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI
Trang chủ : Văn bản Sở Giáo dục

Lượt truy cập

 

 Văn bản - Chi tiết

 

Công văn số 748/SGDĐT-TCCB ngày 04/4/2018 của Sở GDĐT Đồng Nai
Số/Kí hiệu 748/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành 04/04/2018
Người kí Huỳnh Lệ Giang, giám đốc
Trích yếu

​Thống kê, nhắc nhở việc cập nhật và vận hành phần mềm quản lý ngành Nội vụ.

Thể loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm ra_soat_vien_chuc_so_giao_duc_va_dao_tao.xlsx
cv-748_nhacnho_NhapDL.pdf
CV_1033_SNV_ra_soat_phan_mem_So_Giao_duc.pdf

Văn bản khác: