• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Thông báo Chuỗi các sự kiện TECHFEST DONGNAI 2023

Nhằm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và mong muốn tăng tốc cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp khoa học công nghệ có tiềm năng, cất cánh góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, Hội đồng điều phối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai - Techfest DongNai 2023 và Chợ công nghệ – thiết bị và thương mại tỉnh Đồng Nai năm 2023 - Techmart DongNai 2023 kéo dài 03 ngày từ 26 - 28/8/2023 (Chuỗi các sự kiện kèm theo)

File đính kèm

Filesukien Download

Thống kê truy cập