• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Thông báo nhận chứng chỉ anh văn Cambridge

Thông báo nhận chứng chỉ anh văn Cambridge

Thông báo nhận chứng chỉ anh văn Cambridge

          Đã có chứng chỉ anh văn Cambridge khóa thi 12,13/5/2018 và khóa thi 03/6/2018 đề nghị các đơn vị cử cán bộ về Sở GDĐT nhận  từ ngày 17 đến 20/7/2018; chi tiết liên hệ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (ông Phạm Long).

Videos - Clips

Giáo dục & hướng nghiệp- Phát triển vận động cho trẻ trong các trường mầm non