• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Thông báo nhận hồ sơ công tác thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức ngành giáo dục năm học 2018-2019

Thông báo nhận hồ sơ công tác thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức ngành giáo dục năm học 2018-2019

Lưu ý:

         - Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/7/2018 tại phòng Tổ chức Cán bộ Sở GDĐT.

         - Thành phần hồ sơ được quy định tại công văn số 1237/SGDĐT-TCCB ngày 18/5/2018

Videos - Clips

Giáo dục & hướng nghiệp- Phát triển vận động cho trẻ trong các trường mầm non