• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Thông báo số 01: Cuộc thi lập trình giả lập Robotics dành cho học sinh trung học cơ sở tỉnh Đồng Nai năm học 2018-2019

Thực hiện Kế hoạch số 1845/KH-SGDĐT ngày 13/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi lập trình giả lập Robotics trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và văn bản số 2400/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 06/9/2018 của Sở GDĐT về việc Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi lập trình giả lập Robotics năm học 2018-2019; Sở GDĐT, Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo đến các Phòng GDĐT một số nội dung như sau:

TẢI FILE

Videos - Clips

Giáo dục & hướng nghiệp- Phát triển vận động cho trẻ trong các trường mầm non