• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Thông báo Tài liệu định hướng giáo dục STEM trong trường trung học

Thông báo Tài liệu định hướng giáo dục STEM trong trường trung học

        Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải Tài liệu định hướng giáo dục STEM trong trường trung học trên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ http://sgddt.dongnai.gov.vn; các đơn vị vào mục TIỆN ÍCH --> TÀI LIỆU THAM KHẢO để nghiên cứu./.

Videos - Clips

Giáo dục & hướng nghiệp- Phát triển vận động cho trẻ trong các trường mầm non