• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 388 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
911/SGDĐT-NV1

Quyết định Ban hành quy chế về công tác Thi đua- khen thưởng ngành GDĐT tỉnh Đồng Nai

 • qd-911-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/10/2019
3236/SGDĐT-NV1

Tổ chức tập huấn về quản lý, giáo viên về hướng dẫn sử dụng bộ công cụ giao tiếp cho học sinh khiếm thính cấp trung học

 • cv-3236-2019.signed.pdf
 • ds_cu_dai_bieu_kem_cv_so_3236.xlsx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/10/2019
906/QĐ-SGDĐT

Quyết định Ban hành tiêu chí và thang điểm đánh giá thi đua các đơn vị thuộc các cụm thi đua ngành GDĐT

 • dinh-kemqd906.docx
 • qd-906-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 15/10/2019
3207/SGDĐT-NV1

Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia công tác tập huấn Vận dụng cách đánh giá PISA vào đổi mới đánh giá giáo dục phổ thông năm 2019

 • cv-3207-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/10/2019
3173/SGDĐT-VP

Dự hội nghị tập huấn công tác truyền thông về giáo dục & đào tạo dành cho CBQL, năm học 2019-2020 & Hội nghị tập huấn về giải pháp xây dựng trường học an toàn, thân thiện & hạnh phúc

 • cv-3173-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 09/10/2019
3142/SGDĐT-NV1

Tạm ngưng cấp phép dạy thêm, học thêm trong & ngoài nhà trường

 • cv-3142-2019.signed.pdf
 • dinh-kem-cv3142.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/10/2019
3120/SGDĐT-VP

Hưởng ứng triển khai Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

 • cv-3120-2019.signed.pdf
 • dinh-kem-cv3120.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 04/10/2019
3098/SGDĐT-VP

Bổ sung đối tượng đăng ký sáng kiến kinh nghiệm , đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng năm học 2019-2020

 • cv-3098-2019.signed.pdf
 • mau-danh-sach-nop-skkn-2019-2020.xls
Văn bản Văn phòng Sở 02/10/2019
3058/SGDĐT-NV1

Triển khai, thực hiện Thông tư số 15/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ GDĐT về ban hành Quy định chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật

 • cv-3058-2019.signed.pdf
 • tt_so_15_2019.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Nghiệp vụ 1 30/09/2019
3055/KH-SGDĐT

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai trong năm 2020

 • cv-3055-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 30/09/2019
3043/SGDĐT-NV1

Triển khai tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực về nghiên cứu Khoa học sư phạm ứng dụng

 • cv-3043-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 26/09/2019
3041/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề về cách thức tuyên truyền tìm hiểu về biển, đảo & các giá trị văn hóa _ Lịch sử địa phương các hoạt động ngoài giờ lên lớp môn lịch sử & Địa lý bậc THCS & THPT năm học 2019-2020

 • cv-3041-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 26/09/2019
3032/SGDĐT-VP

Đăng ký sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng năm học 2019-2020

 • cv-3032-2019.signed.pdf
 • mau-danh-sach-nop-skkn-2019-2020.xls
Văn bản Văn phòng Sở 26/09/2019
3020/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện công tác thư viện năm học 2019-2020

 • cv-3020-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/09/2019
3016/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn hoạt động cụm thi đua năm học 2019-2020

 • cv-3016-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 25/09/2019
3001/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

 • 2-2019-qdqppl-35.pdf
 • cv-3001-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/09/2019
4248/BGDĐT-GDTrH

Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2019-2020

 • cv-4228_hd-hoat-dong-nckhkt_nam-hoc-2019-2020.pdf
 • phu-luc-i_cac-mau-phieu.pdf
 • phu-luc-ii_ban-dang-ky-du-thi.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/09/2019
2953/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác xã hội trong trường học, thực hiện Thông tư 33/2018/BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT

 • cv-2953-2019.signed.pdf
 • dinh-kem-cv2953.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/09/2019
2946/SGDĐT-VP

Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019

 • cv-2946-2019.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/09/2019
2948/SGDĐT-VP

Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 • cv-2948-2019.signed.pdf
 • dinh-kem-2948.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/09/2019