• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 478 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
968/SGDĐT-VP

Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 • cv-968-2020-1.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 03/04/2020
951/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020

 • 1.pdf
 • noi_dung_dieu_chinh_cac_mon_hoc.zip
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/04/2020
941/KH-SGDĐT

Kế hoạch Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trong trường phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, năm 2020

 • cv-941-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 01/03/2020
940/SGDĐT-NV1

Tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên và tiếp tục triển khai một số nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

 • cv-940-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 31/03/2020
880/KH-SGDĐT

Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai năm 2020

 • cv-880-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/03/2020
848/SGDĐT-TTR

Triển khai Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”

 • cv-848-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 24/03/2020
831/SGDĐT-NV1

Tăng cường dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 • cv-831-2020-1.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 20/03/2020
829/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 292/QĐ-BCT ngày 21/01/2020 của Bộ Công thương

 • cv-829-2020-1.signed.pdf
 • qd_292-2020_bct_1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 20/03/2020
801/SGDĐT-NV1

Báo cáo việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học

 • cv-801-2020-1.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/03/2020
773/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư

 • cv-773-2020-1.signed.pdf
 • nghi_dinh_30.2020_cong_tac_van_thu.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/03/2020
771/SGDĐT-NV1

Tạm dừng tổ chức họp triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cấp THCS thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • cv-771-2020-1.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/03/2020
774/SGDĐT-VP

Tuyên truyền, khuyến nghị người dân, tổ chức sử dụng DVC trực tuyến, BCCI khi thực hiện các TTHC trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp

 • cv-774-2020-1.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 16/03/2020
769/SGDĐT-VP

Phát động CB, GV, NV tham gia cuộc thi viết với chủ đề "Dân vận khéo" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-769-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 13/03/2020
747/SGDĐT-NV1

Cung cấp thông tin cán bộ quản lý, giáo viên phục vụ công tác bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

 • cv-747-2020-1.pdf
 • gdtx__thong_tin_gvcccbqlcc.xlsx
 • phong_gddt__thong_tin_gvcccbqlcc.xlsx
 • thpt__thong_tin_gvcccbqlcc.xlsx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/03/2020
759/SGDĐT-NV1

KHẨN_thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 môn tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

 • cv-759-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/03/2020
743/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh

 • cv-743-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 12/12/2020
744/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông tư số 40/2020/QĐ-BTC ngày 06/01/2020 của Bộ Tài chính

 • 1054tchcsn.signed.pdf
 • cv-744-2020-1.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Kế hoạch Tài chính 12/03/2020
722/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Quyết định số 519/QĐ-BGDĐT ngày 24/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 519_qd_bgddt.signed.pdf
 • cv-722-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 10/03/2020
700/SGDĐT-VP

Thẩm định và nộp hồ sơ sáng kiến năm học 2019 - 2020

 • cv-700-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 06/03/2020
699/SGDĐT-NV1

Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cấp trung học thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • 2.pdf
 • 2_thpt.docx
 • 3_thcs.docx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/03/2020