• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 1395 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
4741/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Hope

 • cv-4741-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 05/12/2022
4742/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Tương Lai

 • cv-4742-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 05/12/2022
4680/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn quy trình, thời gian và hồ sơ nộp xét chi trả học bổng chính sách và hỗ trợ tiền ăn cho học sinh trường phổ thông Dân tộc nội trú

 • cv-4680-2022_0001.pdf
 • mau-tham-dinh.xls
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 30/11/2022
4681/SGDĐT-KHTC

Triển khai Thông báo số 333/TB-VPCP ngày 25/10/2022 của Văn phòng Chính phủ

 • thong-bao-333.signed.pdf
 • cv-4681-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 30/11/2022
4682/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện văn bản số 4073/SXD-QLXD ngày 23/11/2022 của Sở Xây dựng

 • vb-4073.pdf
 • qd-218.pdf
 • cv-4682-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 30/11/2022
4655/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 • cv-4655-2022_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 29/11/2022
4659/SGDĐT-VP

thực hiện phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội ma túy “bóng cười”, các loại ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, thảo mộc

 • cv-4659-2022_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 29/11/2022
4658/SGDĐT-VP

Triển khai Thể lệ ban hành kèm theo QĐ số 3852/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2022 của Bộ GD&ĐT và phát động tham gia Cuộc thi “Học sinh – Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V (SV_STARTUP LẤN V)

 • thelekhoinghiep.pdf
 • cv-4658-2022_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 29/11/2022
4643/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 16_2022_tt_bgddt_thong_tu_ve_thu_vien_4afa4.pdf
 • cv-4643-2022_0001.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 28/11/2022
4607/SGDĐT-NV1

Tổ chức tập huấn về lông ghép giới trong quản lý, dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo viên trường trung học

 • cv-4607-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/11/2022
4559/SGDĐT-NV1

thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị chuyên đề môn Khoa học tự nhiên, năm học 2022-2023

 • cv-4599-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 24/11/2022
1225/QĐ-SGDĐT

Về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022

 • qd-1226-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 23/11/2022
4523/SGDĐT-NV1

Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT ngày 08/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • tt-15.pdf
 • mau-so-theo-doi-dg-nguoi-hoc.pdf
 • dia-li.pdf
 • hoa.pdf
 • li.pdf
 • mau-gcn-hoan-thanh.pdf
 • sinh.pdf
 • so-theo-doi-va-danh-gia-nguoi-hoc.pdf
 • su.pdf
 • toan.pdf
 • van.pdf
 • vb-ubnd-tinh.pdf
 • cv-4523-2022_0001.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Nghiệp vụ 1 21/11/2022
4506/SGDĐT-NV1

Đánh giá 01 năm thực hiện CT GDPT 2018 đối với lớp 6, năm học 2021 - 2022

 • cv-4506-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/11/2022
4515/SGDĐT-KHTC

Triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ và Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính

 • cv-4515-2022_0001.pdf
 • 56_tt-btc.pdf
 • 116_nq-cp.pdf
 • 5965-stc.pdf
 • 9975_btc-hcsn.pdf
 • 5718-stc.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 18/11/2022
1184/QĐ-SGDĐT

Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Trấn Biên

 • qd-1184-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/11/2022
1185/QĐ-SGDĐT

Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Ngô Sĩ Liên

 • qd-1185-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/11/2022
1186/QĐ-SGDĐT

Quyết định điều động, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý

 • qd-1186-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/11/2022
1192/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Emax Learning triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-1192-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/11/2022
1196/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Pa Ho Da

 • qd-1196-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/11/2022