• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 885 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
4229/SGDĐT-KHTC

Thực hiện báo cáo Thống kê giáo dục (EMIS) kỳ đầu năm học 2021 – 2022

 • cv-4229-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 19/10/2021
833/QĐ-SGDĐT

Quyết định về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Bình Phương gia hạn triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-833-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 18/10/2021
4193/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ

 • 128_nq-cp_11102021-signed.pdf
 • cv-4193-2021.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 18/10/2021
4176/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 27/2021/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • 27_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-4176-2021.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 15/10/2021
832/QĐ-SGDĐT

Quyết định Bổ nhiệm lại Cán bộ quản lý Trường THPT Long Thành

 • qd-832-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 14/10/2021
4148/SGDĐT-VP

Tổ chức Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota Chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ 11

 • cv-vetranhchieco.to.mouoc.pdf
 • cv-4148-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 13/10/2021
4151/SGDĐT-NV1

Tổ chức hoạt động tư vấn, giáo dục hướng nghiệp và giáo dục nghề phổ thông trong Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành (ban hành theo QĐ số 16/QĐ-BGDĐT)

 • cv-4151-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/10/2021
4126/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ

 • 2_84_2021_nd_cp_22092021_signed.pdf
 • 1_cv-4126-2021.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 13/10/2021
4128/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • 2_thong-tu-04-2021-tt-bldtbxh.pdf
 • 1_cv-4128-2021.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 13/10/2021
4217/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 4217/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai.

 • 2-2021-qd-4217.pdf
 • 1_cv-4124-2021.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 13/10/2021
4106/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ

 • 85_2021_nd-cp_25092021-signed_2_1.pdf
 • cv-4106-2021.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 12/12/2021
4088/SGDĐT-VP

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê giáo dục năm học 2021 – 2022

 • cv-4088-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 11/10/2021
4098/KH-SGDĐT

Tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai nỗ lực vượt khó, sáng tạo, thi đua “Dạy tốt, học tốt”, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19”

 • cv-4098-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 11/10/2021
824/QĐ-SGDĐT

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • qd-824-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 08/10/2021
822/SGDĐT-QĐ

Quyết định về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Minh Phương (Cơ sở 2) Triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-822-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 08/10/2021
821/SGDĐT-QĐ

Quyết định về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Minh Phương (Cơ sở 3) Triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-821-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 08/10/2021
4054/SGDĐT-TTr

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt phổ biến Luật Cư trú năm 2020

 • tai_lieu_trien_khai_luat_cu_tru.doc
 • cv-4054-2021.pdf
Luật Phòng Thanh tra 07/10/2021
4038/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ

 • 86_2021_nd-cp_25092021_3-signed.pdf
 • cv-4038-2021.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 06/10/2021
3990/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 3689/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • cv-3990-2021.pdf
 • 2-2021-qd-3689.signed.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 05/10/2021
3991/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định thu phí, lệ phí của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

 • qd.43.2021_thu_phi_le_phi_tai_tthcc.pdf
 • t9_huong_dan_cac_co_quan_don_vi_lap_ke_hoach.pdf
 • cv-3991-2021.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 05/10/2021