• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 1513 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
934/SGDĐT-NV1

Thay đổi địa điểm tập huấn CBQLGD, GV cấp THCS về giáo dục HSKT hòa nhập và học sinh di cư có hoàn chảnh khó khăn

 • cv-934-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 20/03/2023
940/SGDĐT-NV1

Triển khai VB số 415/SKHCN-TKC của Sở Khoa học và Công nghệ

 • cv-940-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 20/03/2023
922/SGDĐT-VP

Tổ chức Hội nghị tập huấn về Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-922-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 17/03/2023
906/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 22/2022/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • tt-22-bnnptnt.pdf
 • cv-906-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 16/03/2023
905/SGDĐT-TTr

Triển khai Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 • qd-367-ubnd.pdf
 • cv-905-2023_0001.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 16/03/2023
904/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ

 • nd-07--2023.pdf
 • cv-904-2023_0001.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 16/03/2023
903/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 24/2022/TT-BTNMT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • cv-903-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 16/03/2023
211/QĐ-SGDĐT

Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ Ielts Lisa tại thành phố Biên Hoà

 • qd-211-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 16/03/2023
210/QĐ-SGDĐT

Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ Lê Anh tại thành phố Biên Hoà

 • qd-210-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/03/2023
209/QĐ-SGDĐT

Công nhận lại Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Cao Trí

 • qd-209-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/03/2023
208/QĐ-SGDĐT

cho phép Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Cao Trí tiếp tục triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-208-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/03/2023
207/QĐ-SGDĐT

cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Hope triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-207-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/03/2023
870/SGDĐT-VP

Triệu tập cán bộ, giáo viên tham dự “Ngày hội trường học sáng tạo và chuyển đổi số trong giáo dục” năm 2023

 • thamdungayhoitruonghoc_870_14_03.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 14/03/2023
880/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn công tác bồi dưỡng trực tuyến cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình GDPT 2018 trên hệ thống do công ty TNHH Nông Trí Phú cung cấp

 • cv-880-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/03/2023
852/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn các đối tượng áp dụng, đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh

 • cv-852-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 13/03/2023
819/KH-SGDĐT

Kế hoạch Thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tội phạm mua bán người; phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới của ngành giáo dục và đào tạo - Năm 2023.

 • cv-819-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 10/03/2023
844/SGDĐT-NV1

Tập huấn cho CBQLGD, GV cấp THCS về giáo dục HSKT học hòa nhập và HS di cư có hoàn cảnh khó khăn

 • ds_cu_dai_bieu_tham_du_th.xlsx
 • cv-844-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 10/03/2023
817/SGDĐT-VP

Báo cáo cung cấp thông tin về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số

 • 24_baocao_cds_2023.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 09/03/2023
806/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • tt-05-bgddt.pdf
 • cv-806-2023_0001.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 09/03/2023
805/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 31/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • tt-31-bnnptnt.pdf
 • cv-805-2023_0001.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 09/03/2023