• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 807 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2996/SGDDT-KHTC

V/v triển khai việc nộp hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công

 • cv-2996-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 22/07/2021
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

 • 21-2021-qd-ttg.pdf
 • cv-2984-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 22/07/2021
2985

V/v triển khai Thông tư số 55/2021/TT-BTC ngày 08/7/2021 của Bộ Tài chính

 • 55-2021-tt-btc.pdf
 • cv-2985-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 22/07/2021
2986/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

 • cv-2986-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 22/07/2021
2957/SGDDT-TTR

V/v triển khai thông tư số 59/2021/TT-BQP ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Quốc phòng

 • c-3815-2021-1_ve_tuyen_sinh_truong_quan_doi.pdf
 • cv-2957-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 20/07/2021
2949/SGDDT-VP

V/v triển khai Thể lệ Cuộc thi “Học sinh – Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021

 • cv-2949-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/07/2021
2962/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • tt_05.2021.pdf
 • cv-2962-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 20/07/2021
2915/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg ngày 03/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 • 20-2021-qd-ttg.pdf
 • cv-2915-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/07/2021
2913/KH-SGDDT

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

 • cv-2913-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 16/07/2021
2916/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 • tt_01-2021-bld_san_pham_gay_mat_an_toan_thuoc_bo_ld.pdf
 • cv-2916-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/07/2021
2917/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính

 • thong_tu_44_btc_ve_xac_dinh_khung_gia_nuoc_sach.pdf
 • cv-2917-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/07/2021
2852/SGDDT-VP

V/v triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với giáo viên, học sinh trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh

 • cv-2852-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 12/07/2021
2851/SGDDT-TTR

Vv triển khai Thông tư số 02/2021/TT-BNV và Thông tư số 03/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ

 • thong-tu-so-02-2021-tt-bnv.pdf
 • thong-tu-03-2021-tt-bnv-sua-doi-che-do-nang-bac-luong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc_1.pdf
 • cv-2851-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/07/2021
2849/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-2312.pdf
 • cv-2849-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/07/2021
2850/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-2311.signed.pdf
 • cv-2850-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/07/2021
2783/SGDDT-TTR

Vv triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qdqppl-25.signed.pdf
 • cv-2783-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/07/2021
2782/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 03/2021/TT-BCT ngày 11/6/2021 của Bộ Công Thương.

 • dinh_kem_tt_03_cua_bct.pdf
 • cv-2782-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/07/2021
2781/SGDDT-TTR

V/v triển khai Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai.

 • cv-2781-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/07/2021
2708/SGDDT-TTR

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 • cv-2708-2021-1.pdf
 • vanbangoc_28062021_tt_04.tt.btp.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 01/07/2021
2709/SGDDT-TTR

Vv triển khai Quyết định số 24/2021/QD-UBND ngay 22/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qdqppl-24.pdf
 • cv-2709-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 01/07/2021