• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 885 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
967/SGDĐ-NV2

Thực hiện việc đánh giá CBQL, GV trên hệ thống TEMIS để được tham gia bồi dưỡng đại trà mô đun 3 dành cho CBQL, GV

 • cv-967-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 12/03/2021
889/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2020/TT-BKHCN ngày 25/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 • cv-889-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 08/03/2021
923/SGDĐT-NV1

Báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ 2020

 • cv-923-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 10/03/2021
938/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT cấp huyện năm học 2021 - 2022

 • cv-938-2021-1.pdf
 • cac_mau_kem_cv_so_ts_lop_6.rar
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 11/03/2021
937/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 các trường PTDTNT cấp THPT năm học 2021 - 2022

 • cv-937-2021-1.pdf
 • cac_mau_kem_cv_so_ts_lop_10.rar
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 11/03/2021
2872/QĐ-UBND

Quyết đinh công bố Bộ thủ tục sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • 2872-qd-ubnd.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 13/08/2020
2439/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

 • 2439-qd-ubnd.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 15/07/2020
2180/QĐ-UBND

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

 • 2180-qd-ubnd.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 22/06/2020
13/CT-UBND

Chỉ thị về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

 • 13-ct-ubnd.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 22/06/2020
1491/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai

 • 1491qd-ubnd.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 14/05/2020
5047/BC-UBND

Báo cáo Kết quả 05 năm triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016 – 2020” trên địa bàn tỉnh.

 • 5047-bc-ubnd.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 06/05/2020
1283/QĐ-UBND

Quyết định về việc công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2019 của các huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai

 • 1283-qd-ubnd.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 23/04/2020
926/UBND-KGVX

Văn bản về việc phê duyệt Phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm họ 2020-2021

 • 926-ubnd-kgvx.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 05/02/2020
797/QĐ-UBND

Văn bản Về việc triển khai Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

 • 797qd-ubnd.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 31/01/2020
296/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện UBND xã tỉnh Đồng Nai

 • 296-qd-ubnd.pdf
Văn bản của UBND Phòng Thanh tra 22/01/2021
19/TB-SGDĐT

Thông báo công khai các đơn vị được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục năm 2020

 • cv-19-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 05/01/2021
4539/SGDĐT-NV2

Hướng dẫn cập nhật dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2020 - 2021

 • cv-4539-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 30/12/2020
4538/SGDĐT-NV2

Thống kê các đơn vị đạt KĐCLGD, đạt CQG, lập kế hoạch KĐCLGD và xây dựng trường học đạt CQG hằng năm

 • cv-4538-2020-kh.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 30/12/2020
2200/2020/QĐ-TTg

Quyết định số 2200/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2020 về phê duyệt chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030

 • 2200_qd-ttg_22122020_1.pdf
Luật Phòng Thanh tra 22/12/2020
4220/SGDĐT-NV1

Tăng cường công tác chuẩn bị triển khai Chương trình GDPT 2018 và thông báo việc tham gia bồi dưỡng từ mô đun 2

 • cv-4220-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 10/12/2020