• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 670 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3898/SGDĐT-VP

Thăm hỏi, động viên đồng nghiệp và gửi kinh phí ủng hộ học sinh các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt (đợt 2)

 • cv-3898-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/11/2020
3835/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Thông tư số 42/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 42_2020_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-3835-2020-1.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 16/11/2020
3745/SGDĐT-TTR

Triển khai Thông tư số 30/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • cv-3745-2020-1.pdf
 • tt_30-2020-tt-bgddt.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 09/11/2020
3707/SGDĐT-TTR

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin

 • cv-3707-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/11/2020
3706/SGDĐT-TTR

Triển khai Thông tư số 41/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

 • 41_2020_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-3706-2020-1.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 06/11/2020
3681/SGDĐT-TCCB

Hướng dẫn hoạt động Cụm thi đua năm học 2020 - 2021

 • cv-3681-2020.pdf
 • mau_2020_-2021.xlsx
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 05/11/2020
3680/SGDĐT-NV1

Đóng góp ý kiến góp ý dự thảo Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo

 • cv-3680-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 05/11/2020
3661/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc trung học cơ sở năm học 2020 – 2021

 • cv-3661-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/11/2020
3654/SGDĐT-VP

Yêu cầu không tự tổ chức các đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh đến các tỉnh miền Trung thực hiện công tác cứu trợ, từ thiện

 • cv-3654-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 03/11/2020
3643/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề môn học GDQPAN năm học 2020- 2021

 • cv-3643-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/11/2020
3645/SGDĐT-NV1

Tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp THCS, THPT cách thức tham gia quản lý, học tập trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • cv-3645-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/11/2020
3464/SGDĐT-NV1

Thay đổi thời gian tập huấn Mô đun 3 cho giáo viên cốt cán cấp THCS

 • cv-3646-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/11/2020
3624/SGDĐT-VP

Thăm hỏi, động viên đồng nghiệp và gửi kinh phí ủng hộ học sinh các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt (đợt 1)

 • cv-3624-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 30/10/2020
3622/SGDĐT-NV1

Hoãn thời gian kiểm tra hoạt động chuyên môn cấp Tiểu học và THCS năm học 2020-2021

 • cv-3622-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 30/10/2020
3547/SGDĐT-TTR

Về việc phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật cho mọi người” do Bộ Tư pháp tổ chức

 • 1.pdf
 • 2.pdf
 • 3.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 29/10/2020
3557/SGDĐT-NV1

Tập huấn sử dụng phần mềm ngân hàng đề thi cấp trung học cơ sở, năm học 2020-2021

 • cv-3557-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/10/2020
3559/SGDĐT-NV1

Tập huấn mô đun 1 dành cho cán bộ quản lí, giáo viên cấp THPT và GDTX thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • cv-3559-trien-khai-tap-huan-mo-dun-1-thpt.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/10/2020
3516/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề môn Sinh học bậc trung học cơ sở, năm học 2020-2021

 • cv-3516-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/10/2020
3487/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp cơ bản năm học 2020 - 2021

 • cv-3487-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 23/10/2020
985/QĐ-SGDĐT

Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia

 • qd-985-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/10/2020