• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 853 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3523/SGDDT-NV1

Tổ chức bồi dưỡng đại trà mô đun 1 và mô đun 4 cho giáo viên tiếng Anh của các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

 • cv-3523-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 30/08/2021
3519/SGDDT-NV1

Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đối với giáo dục và đào tạo

 • cv-3519-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 30/08/2021
3480/SGDDT-KHTC

V/v ủng hộ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 • cv-3480-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 27/08/2021
3475/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Nghị định số số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 và Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ

 • 66-2021-nd-cp.pdf
 • 78-2021-nd-cp.pdf
 • cv-3475-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 27/08/2021
3443/SGDDT-TTR

Triển khai Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT

 • 22_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-3443-20211.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 25/08/2021
3420/SGDDT-NV1

Tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19

 • cv-3420-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 23/08/2021
3387/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương.

 • cv-3387-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 19/08/2021
3342/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • 05-2021-tt-btnmt_-huong-dan-cnnv-cua-so-tnmt-va-phong-tnmt-cap-huyen.pdf
 • cv-3342-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/08/2021
3335/SGDDT-VP

V/v triển khai tuyên truyền về Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam

 • cv-3335-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 13/08/2021
3329/SGDDT-NV1

V/v tham gia dự thi Chương trình “Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập” năm 2021

 • cv-3329-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/08/2021
3295/SGDDT-TTR

Vv triển khai Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-2658.pdf
 • cv-3295-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 11/08/2021
3296/SGDDT-TTR

triển khai nội dung các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa X kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 30/7/2021

 • cv-3296-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 11/08/2021
3293/SGDDT-TTR

về việc triển khai Thông tư 63/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính

 • thong_tu_63_bo_tai_chinh.pdf
 • cv-3293-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 11/08/2021
3294/SGDDT-TTR

Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT ngày 30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT

 • 15-2021-tt-bgtvt.pdf
 • cv-3294-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 11/08/2021
3272/SGDDT-TTR

V/v triển khai các văn bản pháp luật

 • cv-3272-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 09/08/2021
3262/SGDDT-TTR

Vv triển khai thực hiện Thông tư số 21/2021/TT-BGDĐT ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 21_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-3262-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 09/08/2021
3263/SGDĐT-TTR

Vv triển khai thực hiện Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính

 • 65.2021.tt.btc-thay_the_tt92.pdf
 • cv-3263-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 09/08/2021
3177/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 54/2021/TT-BTC ngày 06/07/2021 của Bộ Tài chính.

 • 54-2021-tt-btc.pdf
 • cv-3177-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/08/2021
3181/SGDDT-TTR

Vv triển khai thực hiện Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 20_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-3181-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/08/2021
3176/SGDDT-TTR

Vv triển khai Thông tư số 19/2021/TT-BDĐT ngày 01/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT

 • 19_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • 19_2021_tt_bgddt_tieng_phap.pdf.pdf
 • 19_2021_tt_bgddt_tieng_trung_quoc.pdf.pdf
 • 19_2021_tt_bgddt_tieng_nhat.pdf.pdf
 • 19_2021_tt_bgddt_tieng_nga.pdf.pdf
 • cv-3176-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/08/2021
giá cà phê hôm nay giá heo hơi hôm nay giá vàng hôm nay giá xăng dầu hôm nay giá tiêu hôm nay Tỷ giá ngoại tệ hôm nay giá gas giá cao su thương trường 24h