• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 853 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
632/QĐ-SGDDT

Quyết định phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở GDĐT

 • qd-632-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 03/08/2021
3200/SGDDT-VP

V/v báo cáo số liệu cán bộ, giáo viên cơ hữu của các trung tâm Tin học, Ngoại ngữ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • tong_hop_so_lieu_tt_tin_hoc-ngoai_ngu.xlsx
 • cv-3200-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 03/08/2021
3220/SGDDT-VP

V/v triển khai, hướng dẫn danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg

 • 2-8-21-danh-muc-hang-hoa-thiet-yeu-ct16.pdf
 • 2-8-21-pl-diem-thiet-yeu-thay-cho.pdf
 • cv-3220-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 04/08/2021
3225/SGDDT-VP

V/v thực hiện chương trình phát triển công tác xã hội gắn với tiếp tục thực hiện Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT về công tác xã hội trong trường học

 • cv-3225-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 04/08/2021
3253/SGDDT-TTR

V/v triển khai Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh

 • cv-3253-2021-1.pdf
 • 2-2021-qd-2573.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 06/08/2021
3249/SGDDT-TTR

Vv triển khai Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai.

 • 2-2021-qdqppl-33.signed.pdf
 • cv-3249-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/08/2021
2996/SGDDT-KHTC

V/v triển khai việc nộp hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công

 • cv-2996-2021.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 22/07/2021
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

 • 21-2021-qd-ttg.pdf
 • cv-2984-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 22/07/2021
2985

V/v triển khai Thông tư số 55/2021/TT-BTC ngày 08/7/2021 của Bộ Tài chính

 • 55-2021-tt-btc.pdf
 • cv-2985-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 22/07/2021
2986/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

 • cv-2986-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 22/07/2021
2957/SGDDT-TTR

V/v triển khai thông tư số 59/2021/TT-BQP ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Quốc phòng

 • c-3815-2021-1_ve_tuyen_sinh_truong_quan_doi.pdf
 • cv-2957-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 20/07/2021
2949/SGDDT-VP

V/v triển khai Thể lệ Cuộc thi “Học sinh – Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021

 • cv-2949-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/07/2021
2962/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • tt_05.2021.pdf
 • cv-2962-2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 20/07/2021
2915/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg ngày 03/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 • 20-2021-qd-ttg.pdf
 • cv-2915-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/07/2021
2913/KH-SGDDT

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

 • cv-2913-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 16/07/2021
2916/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 • tt_01-2021-bld_san_pham_gay_mat_an_toan_thuoc_bo_ld.pdf
 • cv-2916-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/07/2021
2917/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính

 • thong_tu_44_btc_ve_xac_dinh_khung_gia_nuoc_sach.pdf
 • cv-2917-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 16/07/2021
2852/SGDDT-VP

V/v triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với giáo viên, học sinh trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh

 • cv-2852-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 12/07/2021
2851/SGDDT-TTR

Vv triển khai Thông tư số 02/2021/TT-BNV và Thông tư số 03/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ

 • thong-tu-so-02-2021-tt-bnv.pdf
 • thong-tu-03-2021-tt-bnv-sua-doi-che-do-nang-bac-luong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc_1.pdf
 • cv-2851-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/07/2021
2849/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-2312.pdf
 • cv-2849-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/07/2021
giá cà phê hôm nay giá heo hơi hôm nay giá vàng hôm nay giá xăng dầu hôm nay giá tiêu hôm nay Tỷ giá ngoại tệ hôm nay giá gas giá cao su thương trường 24h