• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 670 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3428/SGDĐT-VP

Triển khai thông tư 37/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 37_2020_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-3428-2020-1.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Văn phòng Sở 20/10/2020
3434/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ

 • nghi-dinh-110.pdf
 • cv-3434-2020-1.pdf
Nghị định Văn phòng Sở 20/10/2020
3429/SGDĐT-VP

Triển khai văn bản số 4003/2020/TT-BGDĐT ngày 07/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • cv-3429-2020-1.pdf
 • 03.du_thao_hd_nv_cntt-2020-2021-bgddt-cntt_final-29.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/10/2020
3374/SGDĐT-VP

Vận động học sinh trên địa bàn Đồng Nai quyên góp ủng hộ, hỗ trợ học sinh các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

 • cv-3374-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 19/10/2020
3371/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2020-2021

 • cv-3373-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 19/10/2020
3369/KH-SGDĐT

Kế hoạch Kiểm tra hoạt động chuyên môn cấp tiểu học, trung học cơ sở năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-3369-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 19/10/2020
3348/SGDĐT-NV1

Thông báo kết qủa thi nghề phổ thông bậc THPT năm học 2019-2020

 • cv-3348-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/10/2020
3349/SGDĐT-NV1

Hội nghị chuyên đề môn Ngữ văn bậc THPT

 • cv-3349-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/10/2020
3288/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ

 • cv-3288-2020-1.pdf
 • nghi_dinh.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 12/10/2020
3285/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2020-2021

 • cv-3285-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/10/2020
3252/SGDĐT-NV1

Triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ

 • 116_2020_nd-cp.pdf
 • cv-3252-2020-1.pdf
Nghị định Phòng Kế hoạch Tài chính 09/10/2020
3226/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 đối với Giáo dục thường xuyên

 • cv-3226-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/10/2020
3145/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn dạy Nghề phổ thông năm học 2020 - 2021

 • cv-3145-2020-1.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/10/2020
3147/SGDĐT-TTR

Triển khai Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ

 • 55-2020-nd-cp.pdf
 • cv-3147-2020-1.signed.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 02/10/2020
3140/SGDĐT-VP

Phát động, hưởng ứng tham gia cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu” năm 2020

 • cv-3140-2020-1.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 01/10/2020
3142/SGDĐT-NV1

Hội nghị chuyên đề môn Ngữ văn bậc THCS năm học 2020 - 2021

 • cv-3142-2020-1.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/10/2020
3143/SGDĐT-NV1

Thực hiện Báo cáo Thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2020 – 2021

 • cv-3143-2020-1.signed.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 01/10/2020
3105/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn việc ứng dụng CNTT trong quản lý nhà trường và cập nhật CSDL ngành Giáo dục và Đào tạo

 • cv-3105-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/09/2020
3097/SGDĐT-NV1

Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức, quản lý hoạt động thư viện trường học cấp trung học năm 2020

 • cv-3097-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/09/2020
3104/SGDĐT-NV1

Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn “Xanh - Sạch - Đẹp” cấp Tỉnh

 • 1257_phieu_danh_gia_2020.doc
 • cv-3104-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/09/2020