• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 670 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3075/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 bậc THCS

 • cv-3075-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/09/2020
3068/SGDĐT-NV1

Triển khai thực hiện Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

 • cv-3068-2020-1.pdf
 • tt_32_2020_dieuletruongthcs_thpt.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Nghiệp vụ 1 24/09/2020
3066/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021

 • cv-3066-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 23/09/2020
3053/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục dân tộc

 • cv-3053-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 23/09/2020
3014/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn vật tư thi Nghề phổ thông năm học 2019-2020

 • cv-3014-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/09/2020
2999/BCĐ-XHHT

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

 • cv-2999-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/09/2020
3005/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2020 - 2021

 • cv-3005-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/09/2020
2997/SGDĐT-NV1

Sửa đổi, bổ sung công văn 2954 về việc Hướng dẫn thực hiện việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THCS và THPT

 • cv-2997-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/09/2020
2954/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THCS và THPT

 • cv-2954-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/09/2020
2989/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 – 2021

 • cv-2989-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 17/09/2020
2992/SGDĐT-VP

Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet

 • cv-2992-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 17/09/2020
2947/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bậc trung học cơ sở năm học 2020-2021

 • cv-2947-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/09/2020
2980/SGDĐT-VP

Hướng dẫn nội dung triển khai tại cuộc Họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2020 - 2021

 • cv-2980-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 15/09/2020
2929/SGDĐT-KHTC

Công tác quản lý, sử dụng thiết bị tiên tiến, hiện đại tại các cơ sở giáo dục năm học 2020 – 2021

 • cv-2929-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 14/09/2020
733/QĐ-SGDĐT

Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 6 và lớp 10 trường PTDTNT THCS - THPT Điểu Xiểng, năm học 2020 - 2021

 • qd-733-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/09/2020
732/QĐ-SGDĐT

Hủy kết quả trúng tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 đối với các học sinh trường PTDTNT THCS - THPT Điểu Xiểng, năm học 2020 - 2021

 • qd-732-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/09/2020
2895/KH-SGDĐT

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống và công tác học sinh của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai - Năm học 2020 - 2021

 • cv-2895-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 10/09/2020
727/QĐ-SGDĐT

Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển học sinh vào lớp 1 của Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai năm học 2020-2021

 • qd-727-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2020
2872/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021

 • cv-2872-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2020
725/QĐ-SGDĐT

Quyết định hủy kết quả xét tuyển sinh vào trường PTDTNT tỉnh năm học 2020-2021 đối với học sinh không nhập học theo thông báo trúng tuyển

 • qd-725-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2020