• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 853 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2850/SGDDT-TTR

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-2311.signed.pdf
 • cv-2850-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 12/07/2021
2783/SGDDT-TTR

Vv triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qdqppl-25.signed.pdf
 • cv-2783-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/07/2021
2782/SGDDT-TTR

V/v triển khai Thông tư số 03/2021/TT-BCT ngày 11/6/2021 của Bộ Công Thương.

 • dinh_kem_tt_03_cua_bct.pdf
 • cv-2782-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/07/2021
2781/SGDDT-TTR

V/v triển khai Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai.

 • cv-2781-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 06/07/2021
2708/SGDDT-TTR

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 • cv-2708-2021-1.pdf
 • vanbangoc_28062021_tt_04.tt.btp.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 01/07/2021
2709/SGDDT-TTR

Vv triển khai Quyết định số 24/2021/QD-UBND ngay 22/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qdqppl-24.pdf
 • cv-2709-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 01/07/2021
2639/SGDDT-NV1

V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT cấp huyện năm học 2021 - 2022

 • cv-2639-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/06/2021
2640/SGDDT-NV1

V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trường PTDTNT tỉnh năm học 2021 - 2022

 • cv-2640-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/06/2021
2587/SGDDT-TTR

V/v triển khai Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh

Văn bản Phòng Thanh tra 23/06/2021
2585/SGDDT-TTR

V/v thực hiện Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông

 • 874_qd_bo_tttt.pdf.pdf
 • cv-2585-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/06/2021
2867/BC-SGDĐT

Tổng kết năm học 2019-2020 về công tác Ứng dụng công nghệ thông tin

 • cv-2867-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 08/09/2020
1306/KH-SGDĐT

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Giáo dục và Đào tạo, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong năm 2021

 • cv-1306-2021-1-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 01/04/2021
2532/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BNNTPNT ngày 07/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

 • thong_tu_02.2021_ve_huong_dan_xay_dung_ke_hoach_pctt_tai_dia_phuong.pdf
 • cv-2532-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 18/06/2021
2525/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 16/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 • cv-2525-2021-1.pdf
 • 779-qd-ttg.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 17/06/2021
2524/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qdqppl-23.pdf
 • cv-2524-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 17/06/2021
2523/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-1919.pdf
 • cv-2523-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 17/06/2021
2442/SGDĐT-NV1

Tặng Sách giáo khoa Cánh Diều cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

 • cv-2442-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/06/2021
2353/TB-SGDĐT

Tạm dừng tổ chức tiếp công dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

 • cv-2353-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 08/06/2021
2320/SGDĐT-TTR

V/v triển khai Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qdqppl-22.pdf
 • cv-2320-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 07/06/2021
2294/SGDĐT-TTR

Vv triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qdqppl-21.pdf
 • cv-2294-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 04/06/2021
giá cà phê hôm nay giá heo hơi hôm nay giá vàng hôm nay giá xăng dầu hôm nay giá tiêu hôm nay Tỷ giá ngoại tệ hôm nay giá gas giá cao su thương trường 24h