• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 2001 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
4307/SGDĐT-TTr

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

 • cv-trien-khai-luat-sd-bs-mot-so-dieu-cua-luat-cand.pdf
 • luat-cand-sua-doi-so-21.2023.qh15.pdf
Luật Phòng Thanh tra 18/10/2023
4297/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Luân Đôn

 • 82_vc_luandon.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 18/10/2023
1363/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng tiếp tục triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • 27_bh_thandong.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 18/10/2023
1364/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ TAIYOU tiếp tục triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • 28_bh_taiyou.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 18/10/2023
4320/SGDĐT-VP

Triển khai Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về việc sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 28/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

 • 49_2_trienkhaisoket01nam_nq05_sgddt.pdf
 • 49_1_baocaosoket01nam_nghiquyet05_cds.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/10/2023
4257/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 17-2023-tt-bgddt.pdf
 • vb-trien-khai-tt--17-bgddt-ve-quy-che-thi-chon-hsg-quoc-gia.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 17/10/2023
4266/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Tiếng Trung QTEDU Nhơn Trạch

 • 83_ntrach_qtedu.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 17/10/2023
4262/SGDĐT-VP

Cung cấp báo giá thực hiện "Đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở GD&ĐT"

 • 02_phuluc_kemtheovanbandenghibaogia.pdf
 • 01_vanbandenghibaogia_hatangcntt.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 17/10/2023
4281/SGDĐT-VP

Phát động, hưởng ứng tham gia cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường" năm 2023 do Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức

 • vietvethayco.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 17/10/2023
4216/SGDĐT-NVI

Triển khai thực hiện kế hoạch "Thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai" trong ngành giáo dục và đào tạo

 • kh-179-ub-tinh-trien-khai-chien-luoc-doi-moi-sang-tao.pdf
 • cv-trien-khai-dmst---2023.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/10/2023
4213/SGDĐT-VP

Tăng cường tuyên truyền, động viên học sinh tham gia Cuộc thi "Học sinh - Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ VI (SV_STARTUP LẤN VI)

 • phatdong.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 12/10/2023
4221/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Professionalism

 • 81_bh_professionalism.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 12/10/2023
4202/SGDĐT-NVI

Kiểm tra định kì đối với học sinh THCS và THPT năm học 2023 - 2024

 • cv-thong-bao-viec-to-chuc-kiem-tra-dinh-ki-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 11/10/2023
1319/QĐ-SGDĐT

Quyết định Bổ sung quy hoạch chức danh Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2020 - 2025

 • qd-phe-duyet-bo-sung-qh-2020-2025.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 10/10/2023
4170/SGDĐT-KHTC

Triển khai Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của UBND tỉnh

 • mau-trien-khai.pdf
 • qd-2359.pdf
Văn bản của UBND Phòng Kế hoạch Tài chính 10/10/2023
4168/SGDĐT-KHTC

Triển khai công văn số 10212/BTC-NSNN ngày 22/9/2023 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

 • mau-trien-khai-5915.pdf
 • vb-10212-cua-btc.pdf
 • vb-8006-cua-btc.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 10/10/2023
4169/SGDĐT-KHTC

Triển khai văn bản số 6719/BKHĐT-QLĐT ngày 17/8/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • vb-4598-.pdf
 • vb-6719-kem-theo-vb-ubt.pdf
 • mau-trien-khai-skhdt-4598.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 10/10/2023
4144/SGDĐT-TTr

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề năm 2023)

 • trienkhainq.pdf
 • 23-nq-hdnd.pdf
 • 24-nq-hdnd.pdf
 • 25-nq-hdnd.pdf
 • 15-2023-nq-hdnd.pdf
 • 16-2023-nq-hdnd.pdf
 • 17-2023-nq-hdnd.pdf
 • 19-2023-nq-hdnd.pdf
 • 20-2023-nq-hdnd.pdf
 • 26-nq-hdnd.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 09/10/2023
4138/SGDĐT-VP

Truyền thông về Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Tuần lễ Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2023

 • 51_1_truyenthongcds_stttt.pdf
 • 51_2_truyenthong_ncds_sgddt.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 09/10/2023
1309/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc giao phụ trách điều hành hoạt động của Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 • qd-phu-trach-truc-tu.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 09/10/2023