• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 2001 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
4142/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 16/2023/TT-BGDĐT ngày 03/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 16-2023-tt-bgddt.pdf
 • cong-van-vv-trien-khai-thong-tu-so-16-2023-tt-bgddt-ngay-03-10-2023-sdbs-tt-so-41-2020-tt-bgddt-ngay-03-11-2020.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Phòng Thanh tra 09/10/2023
4139/SGDĐT-NVI

Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi Robotic và Ngày hội STEM năm 2023

 • cv-trien-khai-stem-robotic.pdf
 • kh-lien-tich-stem-robotic-2023.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/10/2023
4161/SGDĐT-TTr

Triển khai Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 • thong-tu-so-56-2023-btc-ve-du-toan-quyet-toan-kp-pbgdpl-va-hoa-gia-co-so.pdf
 • cv-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-so-56-2023-tt-btc-ngay-18-8-2023-cua-btc-ve-du-toan-quyet-toan-kp-pbgdpl.pdf
Thông tư các Bộ Phòng Thanh tra 09/10/2023
4133/SGDĐT-KHTC

Thực hiện nhiệm vụ tài chính -ngân sách tỉnh Đồng Nai những tháng cuối năm 2023

 • trien-khai-ct09.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 06/10/2023
1301/QĐ-SGDĐT

Về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

 • 5qd_tvdh_konnichiwa.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 06/10/2023
1299/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ Sea hoạt động giáo dục

 • qd-hoat-dong-ttnn-sea.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 06/10/2023
4103/SGDĐT-VP

Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" trên mạng xã hội VCNet năm 2023

 • cv-cuocthichungtayvi.atgt-vcnet.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 06/10/2023
4099/SGDĐT-NVI

Hướng dẫn sử dụng, bảo quản đồ dùng, thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2023 - 2024

 • cv-hd-tbdh-trinh-ky.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 05/10/2023
1290/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công bố công khai số liệu giao dự toán ngân sách địa phương năm 2023 (đợt 1)

 • bieu-49---cong-khai-du-toan.pdf
 • quyetdinh.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 05/10/2023
1283/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Nam Anh triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • 192_bh_namanh.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 04/10/2023
1282/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Hoàng Kim triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • 191_vc_hoangkim.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 04/10/2023
4076/SGDĐT-NV1

Rà soát, báo cáo tình hình các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên

 • cv-bc-cac-hd-ngoai-khoa.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/10/2023
1278/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ (cơ sở 3) triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • 193_bh_vietmycs3.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 03/10/2023
4057/SGDĐT-TCCB

Thực hiện Văn bản số 5150/BGDĐT-GDTX hướng dẫn công nhận Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ, tin học

 • van_ban-trien-khai.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 03/10/2023
4038/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ

 • 71-2023-nd-cp.pdf
 • vb-trien-khai-nd-71-2023--nd-cp-ve-xu-ly-ky-luat-cbcc-sd-bs.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 02/10/2023
4040/SGDĐT-TTr

Triển khai Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ

 • vb-trien-khai-nd-70-2023--nd-cp-cua-cp.pdf
 • 70-cp.signed.pdf
Nghị định Phòng Thanh tra 02/10/2023
4048/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn các đơn vị nộp hồ sơ trực tuyến phục vụ công tác quản lý chuyên môn

 • vanban.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/10/2023
4010/SGDĐT-NV1

Báo cáo công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2

 • cv-4010.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/09/2023
1266/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ Anh Mỹ Group (cơ sở 4) triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-1266.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/09/2023
1269/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ Anh Mỹ Group (cơ sở 5) triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-1269.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/09/2023