• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 670 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
51/2019/QH14

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

 • 51.signed.pdf
Luật Văn phòng Sở 12/12/2019
49/2019/QH14

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

 • 49.signed.pdf
Luật Văn phòng Sở 12/12/2019
2840/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị trường học năm học 2020 - 2021

 • _bieu_mau_kem_theo_bao_cao_viec_su_dung_tbdh_20_21.xlsx
 • cv-2840-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 07/09/2020
2809/SGDD9T-NV1

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT

 • cv-2809-2020-1.pdf
 • noidungdieuchinh.rar
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/09/2020
2808/SGDD9T-NV1

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiếng Anh năm 2020

 • cv-2808-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/09/2020
2764/SGDĐT-TCCB

Đào tạo liên thông, văn bằng 2 các ngành sư phạm năm 2020

 • cv-2764-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/08/2020
2748/SGDĐT/VP

Tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020

 • cv-2748-2020-1.pdf
 • the_le_cuoc_thi.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 28/08/2020
2737/SGDĐT-NV1

Triệu tập hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2019 - 2020, phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 –2021 cấp tiểu học

 • cv-2737-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/08/2020
2714/SGDĐT-NV1

Tập huấn nâng cao kỹ năng lồng ghép giới trong quản lý, giáo dục học sinh cho giáo viên chủ nhiệm và nâng cao năng lực thiết kế bài giảng lồng ghép giáo dục giới tính, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho CBQL, GV cấp THPT và GDTX

 • cv-2714-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/08/2020
2721/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện một số hoạt động đầu năm học 2020 - 2021

 • cv-2721-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 27/08/2020
2701/SGDĐT-VP

Triển khai và thực hiện theo Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 13/8/2020

 • 2-2020-qd-2872.pdf
 • cv-2701-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 26/08/2020
2707/SGDĐT-NV1

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2019-2020

 • cv-2707-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 26/08/2020
2624/BC-SGDĐT

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2020 - 2021

 • cv-2642-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 21/08/2020
2679/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tổ chức dạy Chương trình GDTX cấp THPT kết hợp với dạy nghề tại các cơ sở GDTX

 • cv-2679-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 24/08/2020
2685/SGDĐT-TTR

Tiếp tục phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”

 • cv-2685-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 24/08/2020
2686/SGDĐT-VP

Cho phép hoạt động trở lại các hoạt động giáo dục tại các trường phổ thông, các trung tâm trên địa bàn tỉnh

 • cv-2686-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 24/08/2020
2626/KH-SGDĐT

Kế hoạch về việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin (ISO điện tử) tại Sở Giáo dục và Đào tạo

 • cv-2626-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/08/2020
2618/SGDĐT-TCCB

Viên chức liên hệ chuyển công tác đến các cơ sở giáo dục ngoài tỉnh, đến các đơn vị trực thuộc cấp huyện thuộc tỉnh

 • cv-2618-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 20/08/2020
2529/SGDĐT-VP

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ Nội vụ

 • cv-2529-2020-1.pdf
 • tt_02.2020_cap_hoat_dong_dich_vu_luu_tru.pdf
Thông tư các Bộ Văn phòng Sở 13/08/2020
2534/SGDĐT-VP

Triển khai Thông tư số 79/2020/TT-BCA ngày 14/7/2020 về " hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh"

 • 11092_1.pdf.pdf
 • cv-2534-2020-1.pdf
Thông tư các Bộ Văn phòng Sở 13/08/2020