• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 853 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1839/SGDĐT-NV1

Tổ chức ôn tập đối với học sinh lớp 12, chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021

 • cv-1839-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/05/2021
1825/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh khởi nghiệp, năm 2021

 • cv-1825-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 06/05/2021
1804/SGDĐT-VP

Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sau xuất hiện ca bệnh

 • cv-1804-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 05/05/2021
1786/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ

 • cv-1786-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 04/05/2021
1751/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 13_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-1751-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 29/04/2021
1681/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS và Bổ túc THCS năm học 2020-2021

 • cv-1681-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 26/04/2021
1682/SGDĐT-KHTC

V/v triển khai KH Về việc thu - nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021

 • dinh_kem_ke_hoach_cua_ubt.pdf
 • cv-1682-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 26/04/2021
395/QĐ-SGDĐT

Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • qd-395-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 26/04/2021
1664/SGDĐT-TTR

Triển khai Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi thiết kế áp - phích tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2021

 • 2-2021-cv-4024_1.pdf
 • cv-1664-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/04/2021
1663/SGDĐT-TTR

Tiếp tục phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”

 • cv-1663-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 23/04/2021
1651/SGDĐT-VP

Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích trong cải cách hành chính

 • cv-1651-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/04/2021
1640/SGDĐT-KHTC

Hướng dẫn thu phí dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT; thu và sử dụng lệ phí đăng ký xét tuyển theo nguyện vọng năm 2021

 • cv-1640-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 22/04/2021
1639/SGDĐT-VP

Hướng dẫn tiêu chuẩn, Quy trình xét công nhận sáng kiến; xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • cv-1639-2021-1.pdf
 • phu-luc-3_mau-to-trinh-de-nghi-cong-nhan-sang-kien.docx
 • phu-luc-2_mau-tong-hop-bao-cao-de-tai-nckh.docx
 • phu-luc-1_mau-tong-hop-bao-cao-sang-kien.docx
Văn bản Văn phòng Sở 22/04/2021
1631/SGDĐT-TTR

Triển khai Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh

 • 2-2021-qdqppl-16.pdf
 • cv-1631-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 20/04/2021
1632/SGDĐT-TTR

Triển khai Thông tư 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính

 • cv-1632-2021-1.pdf
 • thong_tu_15.2021.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 20/04/2021
1613/SGDĐT-NV1

Sơ kết đánh giá 03 năm triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2018-2025”

 • cv-1613-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 19/04/2021
1615

V/v triển khai Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh

 • 2-2021-qdqppl-13.pdf
 • cv-1615-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 19/04/2021
1589/SGDĐT-TTR

Tiếp tục phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" do Bộ Tư pháp tổ chức

 • cv-1589-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 19/04/2021
1588/SGDĐT-TTR

Phổ biến thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BKHCN ngày 10/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ

 • thong-tu-02-2021-tt-bkhcn-tieu-chi-phan-loai-thanh-lap-cac-to-chuc-khcn-cong-lap.pdf
 • cv-1588-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 19/04/2021
1575/SGDĐT-VP

Tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông ” trên mạng xã hội CVNet năm 2021

 • cv-1575-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 16/04/2021
giá cà phê hôm nay giá heo hơi hôm nay giá vàng hôm nay giá xăng dầu hôm nay giá tiêu hôm nay Tỷ giá ngoại tệ hôm nay giá gas giá cao su thương trường 24h