• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 885 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2165/KH-SGDĐT

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo năm 2021 của ngành giáo dục và giáo dục tỉnh Đồng Nai.

 • cv-2165-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/05/2021
2115/SGDĐT-VP

Báo cáo nguồn kinh phí ủng hộ học sinh các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, năm 2020

 • cv-2115-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/05/2021
2115/SGDĐT-VP

Báo cáo nguồn kinh phí ủng hộ học sinh các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, năm 2020

 • cv-2115-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/05/2021
2104/SGDĐT-NV1

Triển khai Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tại Hội nghị sơ kết bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 (trong khuôn khổ Chương trình ETEP)

 • cv-2104-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/05/2021
2100/SGDĐT-NV1

Tăng cường thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021

 • cv-2100-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/05/2021
2052/SGDĐT-VP

V/v thẩm định và nộp hồ sơ công nhận sáng kiến năm học 2020 - 2021

Văn bản Văn phòng Sở 21/05/2021
2066/SGDĐT-VP

V/v phối hợp báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và đề xuất phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

 • cv-2066-2021-1.pdf
 • de_cuong_bao_cao_cchc_6_thang_dau_nam.doc
Văn bản Văn phòng Sở 21/05/2021
1974/SGDĐT-VP

V/v thực hiện các nội dung cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 • cv-1974-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 14/05/2021
1958/SGDĐT-TTR

Vv triển khai QĐ số 1441/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 2-2021-qd-1441.pdf
 • cv-1958-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 14/05/2021
1959/SGDĐT-TTR

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ

 • cv-1959-2021-1.pdf
 • 2-2021-cv-4515.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 14/05/2021
1924/sgddt-nv1

V/v triển khai bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở học sinh năm học 2021-2022 theo chủ trương bình ổn giá của UBND tỉnh

 • cv-1924-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/05/2021
1922/sgddt-tccb

V/v hướng dẫn tổng kết thi đua năm học 2020-2021

Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 12/05/2021
1839/SGDĐT-NV1

Tổ chức ôn tập đối với học sinh lớp 12, chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021

 • cv-1839-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/05/2021
1825/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh khởi nghiệp, năm 2021

 • cv-1825-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 06/05/2021
1804/SGDĐT-VP

Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sau xuất hiện ca bệnh

 • cv-1804-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 05/05/2021
1786/SGDĐT-KHTC

Triển khai thực hiện Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ

 • cv-1786-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 04/05/2021
1751/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 13_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-1751-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 29/04/2021
1681/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS và Bổ túc THCS năm học 2020-2021

 • cv-1681-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 26/04/2021
1682/SGDĐT-KHTC

V/v triển khai KH Về việc thu - nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021

 • dinh_kem_ke_hoach_cua_ubt.pdf
 • cv-1682-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Kế hoạch Tài chính 26/04/2021
395/QĐ-SGDĐT

Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • qd-395-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 26/04/2021