• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Triển khai số tài khoản để tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí tại Sở Tư pháp

Tiêu đề: Triển khai số tài khoản để tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí tại Sở Tư pháp
Số/Ký hiệu: 4718/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 22/11/2021
Ngày ban ký: 22/11/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai số tài khoản để tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí tại Sở Tư pháp
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4718-2021.pdfVăn bản khác