• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Báo cáo số 103/BC-BXD ngày 10/5/2023 của Bộ Xây dựng về kết quả thực hiện Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Báo cáo số 103/BC-BXD ngày 10/5/2023 của Bộ Xây dựng về kết quả thực hiện Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2430/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 20/06/2023
Ngày ban ký: 20/06/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Triển khai thực hiện Báo cáo số 103/BC-BXD ngày 10/5/2023 của Bộ Xây dựng về kết quả thực hiện Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-so-xay-dung-1874-trien-khai-bc-kho-khan-pccc.pdfTệp đính kèm: cv-2430.pdf