• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; văn bản số 2253/SKHĐT-TĐ ngày 24/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiêu đề: Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; văn bản số 2253/SKHĐT-TĐ ngày 24/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số/Ký hiệu: 2889/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 28/07/2022
Ngày ban ký: 28/07/2022
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; văn bản số 2253/SKHĐT-TĐ ngày 24/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2889-2022.pdf