• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Ban hành Quy chế tạm thời về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản, tài liệu điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng Giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Ban hành Quy chế tạm thời về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản, tài liệu điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng Giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 476/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 27/05/2022
Ngày ban ký: 27/05/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Ban hành Quy chế tạm thời về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản, tài liệu điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng Giáo dục và đào tạo trên
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-476-2022.pdfVăn bản khác