• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Báo cáo cung cấp thông tin về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số

Tiêu đề: Báo cáo cung cấp thông tin về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số
Số/Ký hiệu: 817/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 09/03/2023
Ngày ban ký: 09/03/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Báo cáo cung cấp thông tin về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số
File đính kèm: Tệp đính kèm: 24_baocao_cds_2023.pdfVăn bản khác