• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Báo cáo dữ liệu về kết quả học tập học sinh lớp 12 lên Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành năm học 2019-2020

Tiêu đề: Báo cáo dữ liệu về kết quả học tập học sinh lớp 12 lên Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành năm học 2019-2020
Số/Ký hiệu: 2306/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 24/07/2020
Ngày ban ký: 24/07/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Báo cáo dữ liệu về kết quả học tập học sinh lớp 12 lên Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành năm học 2019-2020
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2306-2020-1.pdf