• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Báo cáo Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2024 và KHNS 3 năm 2024 - 2026 lĩnh vực giáo dục đào tạo

Tiêu đề: Báo cáo Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2024 và KHNS 3 năm 2024 - 2026 lĩnh vực giáo dục đào tạo
Số/Ký hiệu: 2575/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 29/06/2023
Ngày ban ký: 29/06/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Báo cáo Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2024 và KHNS 3 năm 2024 - 2026 lĩnh vực giáo dục đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-2575.pdf