• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Báo cáo Kết quả 05 năm triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016 – 2020” trên địa bàn tỉnh.

Tiêu đề: Báo cáo Kết quả 05 năm triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016 – 2020” trên địa bàn tỉnh.
Số/Ký hiệu: 5047/BC-UBND
Ngày ban hành: 06/05/2020
Ngày ban ký: 06/05/2020
Loại văn bản: Văn bản của UBND
Trích yếu: Kết quả 05 năm triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016 – 2020” trên địa bàn tỉnh.
File đính kèm: Tệp đính kèm: 5047-bc-ubnd.pdfVăn bản khác