• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Báo cáo kết quả phòng chống bạo lực học đường và lao động trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh

Tiêu đề: Báo cáo kết quả phòng chống bạo lực học đường và lao động trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 1574/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 28/04/2022
Ngày ban ký: 28/04/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Báo cáo kết quả phòng chống bạo lực học đường và lao động trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1574-2022.pdfVăn bản khác