• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Báo cáo kết quả thực hiện công văn số 3262/UBND-Ng ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Quy định số 65/QĐ-TW ngày 03/2/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Tiêu đề: Báo cáo kết quả thực hiện công văn số 3262/UBND-Ng ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Quy định số 65/QĐ-TW ngày 03/2/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Số/Ký hiệu: 3620/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 25/11/2019
Ngày ban ký: 25/11/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Báo cáo kết quả thực hiện công văn số 3262/UBND-Ng ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Quy định số 65/QĐ-TW ngày 03/2/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
File đính kèm: Tệp đính kèm: baocao.docTệp đính kèm: cv-3620-2019-1.pdfTệp đính kèm: danhmuc.doc