• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm học 2019-2020

Tiêu đề: Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm học 2019-2020
Số/Ký hiệu: 585/BC-SGDĐT
Ngày ban hành: 28/02/2020
Ngày ban ký: 28/02/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm học 2019-2020
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-585-2020-1.pdfVăn bản khác