• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Báo cáo thực trạng tổ chức hoạt động đào tạo bồi dưỡng trong các cơ sở GDTX

Tiêu đề: Báo cáo thực trạng tổ chức hoạt động đào tạo bồi dưỡng trong các cơ sở GDTX
Số/Ký hiệu: 1104/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 16/04/2019
Ngày ban ký: 16/04/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Báo cáo thực trạng tổ chức hoạt động đào tạo bồi dưỡng trong các cơ sở GDTX
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1104_daotaoboiduong.pdfTệp đính kèm: dinhkem-v1104.pdf