• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Báo giá cung cấp giấy in khổ A4 định lượng 80g/m2, giấy nền/Lụa chế bản/Tăng-xin (master máy in) và mực in đen chính hãng RICOH sử dụng cho các dòng máy in siêu tốc Ricod

Tiêu đề: Báo giá cung cấp giấy in khổ A4 định lượng 80g/m2, giấy nền/Lụa chế bản/Tăng-xin (master máy in) và mực in đen chính hãng RICOH sử dụng cho các dòng máy in siêu tốc Ricod
Số/Ký hiệu: 752/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 07/03/2023
Ngày ban ký: 07/03/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Báo giá cung cấp giấy in khổ A4 định lượng 80g/m2, giấy nền/Lụa chế bản/Tăng-xin (master máy in) và mực in đen chính hãng RICOH sử dụng cho các dòng máy in siêu tốc Ricod
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2207_2_2.pdf