• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2019-2020

Tiêu đề: Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2019-2020
Số/Ký hiệu: 4248/BGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành: 18/09/2019
Ngày ban ký: 18/09/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2019-2020
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-4228_hd-hoat-dong-nckhkt_nam-hoc-2019-2020.pdfTệp đính kèm: phu-luc-i_cac-mau-phieu.pdfTệp đính kèm: phu-luc-ii_ban-dang-ky-du-thi.pdf