• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ J&E Việt Nam

Tiêu đề: Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ J&E Việt Nam
Số/Ký hiệu: 810/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành: 08/03/2022
Ngày ban ký: 08/03/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ J&E Việt Nam
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-810-2022.pdf