• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Cho phép tổ chức hoạt động giáo dục của Trung tâm đào tạo Anh ngữ ILA tại Hà Huy Giáp - Biên Hoà

Tiêu đề: Cho phép tổ chức hoạt động giáo dục của Trung tâm đào tạo Anh ngữ ILA tại Hà Huy Giáp - Biên Hoà
Số/Ký hiệu: 570/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 18/05/2023
Ngày ban ký: 18/05/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Cho phép tổ chức hoạt động giáo dục của Trung tâm đào tạo Anh ngữ ILA tại Hà Huy Giáp - Biên Hoà
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-570.pdf